STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Březen 2019

V tomto čísle jsou studijní články na období od 6. května do 2. června 2019.

Co mi brání dát se pokřtít?

Někteří z těch, kdo Jehovu poznávají, se zdráhají dát se pokřtít. Co jim může pomoct překonat překážky, které jim v tom brání?

Naslouchej Jehovovu hlasu

Jak Jehova komunikuje s námi dnes? Co dobrého nám přináší to, když mu nasloucháme?

Buď empatický

Jak dávali Jehova a Ježíš najevo, že jim záleží na pocitech druhých, a jak je můžeme napodobovat?

Buď empatický ve službě

Jakými čtyřmi konkrétními způsoby můžeme projevovat soucit lidem, se kterými se setkáváme ve službě?