Bible online

Podívejte se na Bibli online nebo si zdarma stáhněte videonahrávky ve znakovém jazyce. K dispozici jsou také audionahrávky Bible, stejně jako online verze ke čtení. Svaté Písmo – Překlad nového světa je přesný a jasně srozumitelný překlad Bible. Celý nebo jeho část je k dispozici ve více než 160 jazycích včetně mnoha znakových jazyků. Bylo rozšířeno přes 220 milionů jeho výtisků.

ZOBRAZENÍ

PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA