Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Překladatelé nahrávají video ve rwandském znakovém jazyce

10. LEDNA 2019
RWANDA

Pobočka ve Rwandě začala překládat do rwandského znakového jazyka

Pro svědky Jehovovy ve Rwandě se konec září 2018 stal významným milníkem. Publikace založené na Bibli se začaly překládat do rwandského znakového jazyka. Užitek z nich bude mít asi 113 neslyšících bratrů a sester a navíc pomůžou zvěstovatelům účinněji vydávat svědectví neslyšícím a nedoslýchavým lidem, kterých je ve Rwandě víc než 30 000.

Do rwandského znakového jazyka byla přeložena brožura Poslouchejte Boha, a budete žít věčně, zkrácená verze videa Proč studovat Bibli? a většina letáků, které patří do naší základní výbavy do služby. Tyto publikace budou k dispozici na našich webových stránkách v následujících týdnech.

Překladatelský tým pracuje v budově, která je pouze pět minut chůze od rwandské pobočky v Kigali. Tým tvoří dva bratři (jeden z nich je neslyšící) a dvě sestry. Všichni velmi dobře ovládají znakový jazyk a absolvovali čtyřtýdenní kurz, kde se učili zásady překládání.

Překladatelská kancelář pro rwandský znakový jazyk se nachází kousek od rwandské pobočky

Překladatel Rwakibibi Jean Pierre vysvětluje, proč je překládání do znakového jazyka tolik rozdílné od překládání do psaného jazyka: „Neslyšící sdělují myšlenky vizuálně pomocí rukou a výrazu obličeje, takže překladatelé převádí psaný text do znakované podoby, která se nahraje na video. Používají přitom speciální techniku, které se říká myšlenková mapa. To znamená, že na bílou tabuli nakreslí obrázky, které vyjadřují myšlenky anglického textu. Ty pak slouží jako vodítko pro překlad do znakového jazyka. Aby se překladatelé ujistili, že je výsledný překlad srozumitelný a přesný, pozvou několik neslyšících svědků, aby se na video podívali a vyjádřili se k němu.“

Augustin Munyangeyo, předseda Rwandského svazu neslyšících

Augustin Munyangeyo, předseda Rwandského svazu neslyšících – celostátní nevládní organizace, která hájí práva neslyšících ve Rwandě – se k překladatelské činnosti svědků vyjádřil: „Velmi si vážíme toho, že svědkové Jehovovi poskytují lidem pomocí Bible a videí ve rwandském znakovém jazyce náboženské vzdělávání.“

V současnosti svědkové Jehovovi překládají do víc než 90 znakových jazyků a vytvořili bezplatnou aplikaci JW Library Sign Language®, která uživatelům umožňuje podívat se na biblické publikace v těchto jazycích. To, že jsou publikace dostupné v tolika znakových jazycích, umožňuje bratrům a sestrám po celém světě kázat dobrou zprávu „každému národu a kmenu a jazyku a lidu“. (Zjevení 14:6)