Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

1. BŘEZNA 2019
RUSKO

ESLP bleskurychle reaguje na stížnost podanou mučeným bratrem v Rusku

ESLP bleskurychle reaguje na stížnost podanou mučeným bratrem v Rusku

Právníci bratra Sergeje Loginova podali 25. února 2019 stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). Žádali soud, aby rychle zakročil v jeho prospěch. Bratr Loginov se stal spolu s dalšími šesti bratry obětí mučení v západosibiřském městě Surgut. Šest zmíněných bratrů bylo propuštěno, ale bratr Loginov zůstává od svého zatčení ve vazbě a doposud se mu nedostalo náležitého lékařského ošetření.

Hned následující den, 26. února, soud žádosti bratra Loginova vyhověl. Nařídil Rusku, aby bratra okamžitě prohlédl tým nezávislých lékařů. Ti by měli zjistit rozsah fyzické a psychické újmy, kterou utrpěl, a rozhodnout, zda jeho zdravotní stav umožňuje další držení ve vazbě. Ruská vláda musí podniknout patřičné kroky do 11. března 2019.

ESLP takovým žádostem vyhoví pouze ve výjimečných případech, kdy člověku bezprostředně hrozí nenapravitelná újma. Jsme proto rádi, že soud na stížnost reagoval a navíc tak rychle – pouhý den po jejím podání. ESLP také poznamenal, že bude případy týrání našich bratrů pozorně sledovat.

V současné době čelí 19 svědků v Surgutu obvinění z trestného činu a tři z nich jsou drženi ve vazbě.

Za naše bratry se úpěnlivě modlíme a myslíme přitom na povzbudivá slova proroka Jeremjáše: „Požehnaný je zdatný muž, který spoléhá na Jehovu a jehož důvěrou se stal Jehova.“ (Jeremjáš 17:7)