Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Místní bratři a sestry se svými advokáty před správním soudem první instance v hlavním městě Mongolska, Ulánbátaru

24. SRPNA 2018
MONGOLSKO

V Mongolsku vítězí náboženská svoboda: Svědkové Jehovovi jsou znovu zaregistrováni

Svědkové Jehovovi v Ulánbátaru, hlavním městě Mongolska, obdrželi 14. června 2018 od městské rady listinu, která potvrzuje, že jsou v této zemi znovu zaregistrováni.

Dokument potvrzující obnovení registrace právního subjektu svědků Jehovových

Náboženské organizace v Mongolsku mají povinnost svoji registraci každoročně obnovovat a našim bratrům se to od roku 1999, kdy byli zaregistrováni poprvé, bez problémů dařilo. V roce 2015 ale městská rada v Ulánbátaru registraci neprovedla. Pak v lednu 2017 zrušila povolení, na základě kterého mohl právní subjekt svědků Jehovových vykonávat svoji náboženskou činnost. Členové rady tvrdili, že mají důkazy, které je k tomuto kroku opravňují, ale odmítli je bratrům prozradit. Bratři se proto rozhodli bránit soudní cestou.

Během jednání u správního soudu se advokát městské rady snažil jako důkaz předložit rozhodnutí ruského Nejvyššího soudu, kterým byly v Rusku zrušeny naše právní subjekty. Naši advokáti argumentovali tím, že toto rozhodnutí si vysloužilo mezinárodní kritiku a zpochybňují ho i mezinárodní soudy. Kromě toho zazněl argument, že rozhodnutí městské rady bylo vyneseno před rozhodnutím ruského Nejvyššího soudu. Městská rada jím proto nemůže obhájit svoje rozhodnutí.

Správní soud zvrátil rozhodnutí městské rady a uvedl, že jednala na základě toho, co se k ní doneslo, a nepředložila žádný důkaz, že by právní subjekt svědků Jehovových vykonával nějakou škodlivou činnost. Soud také došel k závěru, že městská rada porušila základní práva svědků, včetně práva praktikovat své náboženství.

Jason Wise, jeden z advokátů svědků, řekl: „I když základní práva a svobody nejsou podmíněné státní registrací, bez ní je často těžší se svobodně věnovat svému náboženství. Registrace nám například usnadňuje dovážet Bible a biblické publikace, vlastnit budovy sloužící k uctívání Boha a pronajímat si objekty pro pořádání regionálních sjezdů. Jsme rádi, že správní soud zvrátil rozhodnutí městské rady v Ulánbátaru a uznal, že by v Mongolsku negativně ovlivnilo naši svobodu vyznání a sdružování.“