Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Někteří z 65 bratrů, kteří byli propuštěni před vypršením svého trestu. Došlo k tomu potom, co Nejvyšší soud Jižní Koreje vydal rozhodnutí, že postoj, který zastávají, není zločinem

7. BŘEZNA 2019
JIŽNÍ KOREA

Všichni svědkové uvěznění v Jižní Koreji za odmítnutí vojenské služby jsou už na svobodě

Všichni svědkové uvěznění v Jižní Koreji za odmítnutí vojenské služby jsou už na svobodě

Dne 28. února 2019 byl v Jižní Koreji propuštěn na svobodu poslední svědek Jehovův vězněný kvůli své politické neutralitě. Všichni propuštění bratři vyjádřili hlubokou vděčnost za to, že jsou opět svobodní a že zůstali věrní Bohu Jehovovi.

Všech 65 bratrů bylo propuštěno na základě historického rozhodnutí Nejvyššího soudu z 1. listopadu 2018, podle kterého odmítání vojenské služby z důvodu svědomí není zločin. Toto rozhodnutí ukončilo 65 let trvající praxi posílat odpírače vojenské služby do vězení.

Víra a věrnost našich korejských bratrů nás motivují, abychom ještě odvážněji sloužili našemu Králi a jeho království. (Filipanům 1:14) Modlíme se za naše bratry, kteří jsou dál věznění v Eritreji, Rusku, Singapuru a Turkmenistánu. (Hebrejcům 10:34)