Přejít k článku

(Vlevo) Praktické kroky, jak se chránit, zahrnují udržovat doma a v sále Království v čistotě místa, kterých se často dotýkáme; (uprostřed) v některých postižených oblastech se zvěstovatelé mohou zapojit do jiných forem služby, například vydávání svědectví po telefonu; (vpravo) v oblastech, kde se nemoc rychle šíří, můžou starší dát podle okolností k dispozici nahrávky shromáždění

3. BŘEZNA 2020
GLOBÁLNÍ ZPRÁVY

Koronavirus – aktuální informace a jak se chránit

Koronavirus – aktuální informace a jak se chránit

Světové ústředí svědků Jehovových pozorně sleduje šíření nového koronaviru (známého jako COVID-19). Z biblického proroctví víme, že mory jsou významnou součástí posledních dnů. (Lukáš 21:11) Když taková nemoc propukne, je rozumné udělat určitá praktická opatření, abychom chránili sebe i ostatní. (Přísloví 22:3)

Někdo si možná říká, jak na tom jsou bratři a sestry v zasažených oblastech. Kvůli šíření viru COVID-19 musely pobočky a sbory v Itálii, Japonsku, Jižní Koreji a dalších zemích udělat určité změny. V některých případech pobočka musela zrušit prohlídky a návštěvy již pozvaných hostů. Jindy vláda omezila pořádání velkých veřejných shromáždění, což znamená, že pobočka musí zrušit krajské sjezdy. Navíc sbory v některých oblastech musely změnit zavedený způsob kazatelské služby a sborových shromáždění. Přes to všechno se o sebe bratři dál duchovně starají a navzájem se povzbuzují. (Juda 20, 21)

Naši bratři zjistili, že v těchto situacích jsou užitečné níže uvedené zásady. Tyto body můžou pomoct i vám a vaší rodině, pokud se ve vaší oblasti začne rychle šířit nějaká nemoc.

  • Nepropadejte panice. Je sice dobré znát rizika a udělat rozumná preventivní opatření, ale vaše reakce by měla být založená na faktech, ne na strachu. (Přísloví 14:15; Izajáš 30:15)

  • Řiďte se vládními doporučeními a nařízeními. Místní úřady kvůli zdraví obyvatel často zavádějí různá preventivní opatření nebo omezení. Je dobré o nich vědět a řídit se jimi. (Římanům 13:1)

  • Mějte dobré hygienické návyky. Je nezbytné si pravidelně mýt ruce mýdlem a vodou nebo použít dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Také bychom měli doma a v sále Království udržovat v čistotě místa, kterých se často všichni dotýkáme. Odborníci navíc nedoporučují si za takové situace podávat při pozdravu ruce, protože to může napomoct šíření choroby. Ohledně koronaviru poskytla Světová zdravotnická organizace další rady určené veřejnosti.

  • Projevujte druhým lásku. Všichni víme, že chodit na shromáždění a do služby je velmi důležité, ale pokud jste nemocní, je nejlepší zůstat doma, abyste ostatní nenakazili. Tím jim projevujete bratrskou lásku a své bratry, sestry a další lidi chráníte před následnými riziky. (Matouš 22:39)

  • Podpořte ve sboru dočasné změny. V oblastech, kde propukla nějaká nemoc, možná musí pobočka dočasně zrušit sborová shromáždění, krajské sjezdy a další teokratické aktivity. To je i případ oblastí, kde je největší výskyt viru COVID-19, tedy na určitých místech v Itálii, Japonsku a Jižní Koreji. Podle toho, jak to bude v daném místě možné, starší zvěstovatelům zpřístupní nahrávky shromáždění, aby si je mohli poslechnout doma. Zvěstovatelé se můžou zapojit do kazatelské služby pomocí telefonu, textových zpráv, e-mailu nebo dopisů.