Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Okresní soud Bratislava I je jedním ze soudů, které rehabilitovaly svědky Jehovovy, kteří byli v minulosti odsouzeni za to, že kvůli svému svědomí odmítli vykonávat vojenskou službu

27. ZÁŘÍ 2018
GLOBÁLNÍ ZPRÁVY

České a slovenské soudy rehabilitují naše bratry a sestry

Odpírači vojenské služby z důvodu svědomí jsou po desítkách let zproštěni viny

V posledních letech soudy v České republice a na Slovensku rehabilitovaly mnoho svědků, kteří byli v minulosti odsouzeni za to, že kvůli svému svědomí odmítli vykonávat vojenskou službu, anebo za to, že mluvili s druhými lidmi o Bibli, což už podle současného právního řádu nejsou trestné činy. Jeden ze zrušených rozsudků pocházel z roku 1925 (viz příběh bratra Martina Boora, který byl rehabilitován 90 let po odsouzení). Soudy se tak zastaly základního lidského práva jednat v souladu se svým náboženským přesvědčením.

Od května 2017 zrušil Nejvyšší soud České republiky rozsudky v případech 45 bratrů, kteří byli v době komunistického režimu odsouzeni za to, že odmítli vykonávat vojenskou službu. V říjnu 2017 Nejvyšší soud rehabilitoval také bratra Martina Magenheima, který byl v roce 1978 odsouzen za svou kazatelskou činnost.

Na Slovensku rehabilitoval Okresní soud Bratislava I čtyři naše bratry, kteří byli v minulosti odsouzeni za „zločin“ odpírání vojenské služby, a další bratr byl rehabilitován Krajským soudem v Trenčíně. Okresní soud v Rimavské Sobotě zase zprostil viny Evu Borošovou, která byla v roce 1974 odsouzena za kazatelskou činnost. A 9. ledna 2018 Okresní soud Michalovce zrušil rozsudek z roku 1993 vynesený nad bratrem Milošem Iškym Janíkem. Ten byl opakovaně trestán za to, že odmítal vykonávat civilní službu, která byla proti jeho svědomí.

André Carbonneau, právní zástupce svědků Jehovových, vysvětluje: „Rehabilitací svědků, kteří byli před desítkami let odsouzeni za odpírání vojenské služby z důvodu svědomí nebo za kazatelskou činnost, se soudy zastávají jednoho ze základních práv člověka, a to práva jednat podle svého svědomí a náboženského přesvědčení. Snaha těchto soudů napravit křivdy, ke kterým při posuzování takových případů došlo v minulosti, kdy mnoho vlád nerespektovalo lidská práva, dává dobrý příklad celému mezinárodnímu společenství. Rozhodnutí těchto soudů také přispělo k očištění jména našich spoluvěřících, kteří byli odsouzeni, aniž se dopustili něčeho špatného. Toho si opravdu vážíme, protože dobré jméno má podle Bible velkou hodnotu.“ (Kazatel 7:1)