Přejít k článku

6. SRPNA 2019
FRANCIE

Francouzská pobočka otevírá nové biblické muzeum

Francouzská pobočka otevírá nové biblické muzeum

Francouzská pobočka svědků Jehovových, která se nachází ve městě Louviers, asi 100 kilometrů od Paříže, otevřela 25. července 2019 nové biblické muzeum. Výstava má název „Boží jméno a Bible ve francouzštině“.

Původní výtisk Olivétanova překladu Bible z roku 1535

V muzeu je k vidění řada unikátních a významných francouzských Biblí. K nejvýznamnějším exponátům patří původní výtisk Olivétanova překladu Bible z roku 1535, který je známý také jako „La Bible de Serrières“. Je to první úplný protestantský překlad Bible ve francouzštině. Je to také první francouzská Bible, která byla přeložena z původních jazyků. Měla velký vliv na pozdější biblické překlady, ke kterým patřila například anglická Matthewova Bible z roku 1537, Ženevská Bible v angličtině a Ženevská Bible ve francouzštině. K dalším vzácným exemplářům patří třetí vydání Bible od Jacquesa Lefèvra d’Étaplese z roku 1541, latinský Pentateuch z toho samého roku a latinská Bible z roku 1545, obě od pařížského tiskaře Roberta Estienna, a francouzská Bible od lyonského tiskaře Jeana de Tournese z roku 1557.

Latinský Pentateuch z roku 1541 (vlevo nahoře) a latinská Bible z roku 1545 vytištěné Robertem Estiennem (dole uprostřed); francouzská Bible vytištěná Jeanem de Tournesem z roku 1557 (vpravo nahoře). Šipky na stránkách ukazují na Boží jméno Jehova

Olivétanův překlad, latinský Pentateuch a latinská Bible od Estienna i Bible od Jeana de Tournese obsahují Boží jméno Jehova. Tyto Bible byly původně darovány do oddělení muzejních výstav v ústředí svědků Jehovových ve Warwicku. Teď doplnily sbírku Biblí ve francouzské pobočce.

Enrique Ford z oddělení muzejních výstav říká: „Toto nové biblické muzeum ve francouzské pobočce vypráví fascinující příběh o Bibli ve francouzštině. Také poukazuje na to, že Boží jméno Jehova do Bible nepopiratelně patří. Stále hledáme další vzácné a zajímavé Bible, které by mohly být vystaveny v našich muzeích po celém světě.“