Přejít k článku

9. ŘÍJNA 2014
GLOBÁLNÍ ZPRÁVY

Jak svědkové Jehovovi čelí ebole

Jak svědkové Jehovovi čelí ebole

NEW YORK – Západní Afriku pustoší smrtící epidemie eboly, a tak svědkové Jehovovi poskytují svým členům potřebné informace, aby se před ní mohli chránit.

Jakmile se pobočky svědků Jehovových v postižených oblastech dozvěděly, že se v Guineji objevil virus eboly a rychle se rozšířil do sousední Libérie a Sierry Leone, okamžitě poslaly dopis do všech sborů v těchto zemích. Obsahoval pokyny a doporučení místních vládních organizací a také vysvětloval, proč je ebola nebezpečná, jak se přenáší a jaká preventivní opatření by lidé měli dodržovat, aby se nešířila dál. Collin Attick, mluvčí svědků Jehovových v Sieře Leone, říká: „Obyvatelé tady o nemocech obecně moc nevědí a rozšířily se fámy o zdroji nákazy, takže mnozí byli zpočátku bezradní. Když se ale členové sborů v sálech Království dozvěděli, jak mají postupovat, rychle se podle toho zařídili.“

Zástupci svědků Jehovových, takzvaní krajští dozorci, začali od července jezdit na zvláštní dvoudenní návštěvy do sborů po celé Sieře Leone a Guineji. V proslovu „Poslušnost zachraňuje život“ seznamují své spoluvěřící s praktickými kroky, jak nákaze zabránit, a také je povzbuzují, aby dál dodržovali aktuální pokyny. Tyto návštěvy budou probíhat až do konce listopadu. V Sieře Leone, Libérii a Guineji navíc svědkové začali u vchodu do sálů Království (budov, kde se scházejí k uctívání Boha) zřizovat místa, kde si dezinfikují ruce. Většina svědků si myje ruce vodou s dezinfekcí i doma.

Rodina svědků Jehovových v Dolo’s Townu (lokalitě východně od Monrovie v Libérii), ve kterém byla z bezpečnostních důvodů vyhlášena karanténa. Ta byla zrušena 8. září 2014

Světová zdravotnická organizace ve své zprávě z 1. října 2014 uvedla, že při současné epidemii eboly v západní Africe bylo zaznamenáno 7 178 případů nákazy a zemřelo přes 3 300 lidí. Toto číslo zřejmě poroste. Podle údajů platných k 2. říjnu přišel o život jeden z 2 800 svědků, kteří žijí v Guineji a Sieře Leone. Šlo o ženu, která zemřela 25. září 2014 a pracovala jako zdravotní sestra. V Libérii, kde působí 6 365 svědků, zemřelo na ebolu deset z nich, přičemž šest pracovalo ve zdravotnictví. I když se virus nedávno dostal i do Nigérie, žádný z tamních svědků se nenakazil. Nemoc nepostihla ani nikoho z misionářů, kteří v těchto zemích slouží. V době, kdy se ebola začala šířit, trávila řada z nich dovolenou v Evropě nebo ve Spojených státech nebo tam byla na sjezdu. Někteří z nich se nedávno do Afriky vrátili a dodržují potřebná bezpečnostní opatření a pokyny od místní pobočky. Další misionáři se zatím vrátit nemohli kvůli omezení letů nebo jiným okolnostem.

Svědkové Jehovovi si myjí ruce u sálu Království v Sieře Leone

V zemích, které jsou v západní Africe ebolou nejvíc postižené, se o potřeby svých spoluvěřících a jejich rodin starají místní svědkové ve spolupráci s dobrovolníky ze zahraničí. „To, že se řídíme biblickými radami ohledně čistoty a karantény, nám pomáhá tuto situaci zvládat,“ říká Thomas Nyain st., mluvčí svědků Jehovových v Libérii. „Také nepraktikujeme nebiblické pohřební zvyky, což nás v této těžké době chrání před nákazou.“

V Sieře Leone jedna rádiová stanice odvysílala zprávu o tom, jak svědkové Jehovovi pomáhají svým členům i dalším lidem chránit se před virem eboly. Místní úřady navíc svědky požádaly, aby s vládními organizacemi spolupracovali na humanitární pomoci.

„Naši spoluvěřící v západní Africe jsou pro nás velkým povzbuzením, protože jednají obezřetně a přitom se dál věnují duchovním činnostem a biblickému vzdělávacímu dílu do té míry, jak je to možné,“ říká J. R. Brown, mluvčí světového ústředí svědků Jehovových v New Yorku. „Myslíme na naše duchovní bratry a sestry i další lidi, kteří čelí ebole, a modlíme se za ně.“

Kontakty:

Ústředí: J. R. Brown, informační kancelář pro veřejnost, tel. +1 718 560 5000

Guinea: Thierry Pourthié, tel. +224 631 40 96 50

Libérie: Thomas Nyain, st., tel. +231 886 513 414

Nigérie: Paul Andrew, tel. +234 7080 662 020

Sierra Leone: Collin Attick, tel. +232 77 850 790