Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

3. PROSINCE 2012
ARMÉNIE

Arménie musí zaplatit odškodné 17 svědkům Jehovovým

Arménie musí zaplatit odškodné 17 svědkům Jehovovým

ŠTRASBURK, Francie – Dne 27. listopadu 2012 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že arménská vláda musí 17 odpíračům vojenské služby zaplatit odškodné a soudní výlohy ve výši 112 000 eur za porušení lidských práv.

V roce 2005 vykonávalo 17 mladých mužů z řad svědků Jehovových civilní službu. Když si ale uvědomili, že i tato služba probíhá pod dohledem armády, svědomí jim nedovolilo v ní pokračovat. Následně byli zatčeni a souzeni. Někteří strávili několik měsíců ve vyšetřovací vazbě a 11 z nich bylo nakonec odsouzeno k trestu odnětí svobody v délce od dvou do tří let.

Evropský soud rozhodl, že trestní stíhání a věznění těchto mužů bylo nezákonné, protože v roce 2005 neexistoval v Arménii zákon, který by opuštění civilní služby označoval za trestný čin. Soud došel k závěru, že Arménie v případě svědků porušila právo na svobodu a osobní bezpečnost zaručované článkem 5 Evropské úmluvy o lidských právech. Přestože arménská vláda vznesená obvinění později stáhla, odmítla svědky za nezákonné stíhání a věznění odškodnit. Soud proto vládě nařídil, aby jim zaplatila odškodné za morální újmu a zároveň aby uhradila soudní výlohy.

Tento rozsudek následoval krátce po třech jiných rozhodnutích Evropského soudu proti Arménii v otázce neutrality. Ve všech čtyřech případech arménské úřady s odpírači z řad svědků Jehovových špatně zacházely a neprávem s nimi jednaly tak, jako by šlo o nebezpečné zločince.

André Carbonneau, právní zástupce stěžovatelů, uvedl: „Rozhodnutí Evropského soudu přispěje k nápravě křivd, které tito svědkové Jehovovi utrpěli. Tato série rozhodnutí proti Arménii se svým způsobem týká i dalších zemí v rámci Rady Evropy a také jiných států, jako je Eritrea, Jižní Korea a středoasijské republiky. Je to totiž jednoznačný signál ohledně práva svědků Jehovových na odpírání vojenské služby.“

Kontakty:

David Semonian, Informační kancelář pro veřejnost, tel.: +1 718 560 5000+1 718 560 

Arménie: Tigran Harutjunjan, tel.: +374 93 900 482