Přejít k článku

V pátek 4. srpna 2017 speciální protiteroristické jednotky společně s vojáky a policisty narušily náboženská setkání svědků Jehovových v Alčevsku a Luhansku, když tvrdili, že tam hrozí nebezpečí bombového útoku

13. PROSINCE 2017
UKRAJINA

Náboženská svoboda na východní Ukrajině je ohrožena

Nepokoje v některých částech Luhanské a Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, které trvají už čtyři roky, mají za následek, že se většině obyvatel žije stále hůř a strádají. Svědkové Jehovovi jsou tam navíc terčem vzrůstající náboženské nesnášenlivosti. Místní úřady jsou zjevně ovlivněny nedávnými soudními rozhodnutími v Rusku, kterými tam byla činnost svědků zakázána. Po vzoru Ruska některé místní úřady používají nezákonné metody, aby svědky obžalovaly, a ohrožují jejich náboženskou svobodu.

Vykonstruované důkazy

Místní orgány napodobují taktiky ruských státních zástupců a uchylují se k tomu, že vymýšlejí důkazy, aby mohly svědky Jehovovy obvinit.

  • V červenci 2017 Nejvyšší soud Doněcké lidové republiky přidal na seznam extremistických materiálů dva články z náboženských časopisů svědků Jehovových. Svědkové nebyli o soudním procesu informováni ani nedostali vyrozumění o soudním rozhodnutí, které nabylo okamžité platnosti, a tak se nemohli odvolat.

  • V srpnu 2017 úřady státního zástupce v Novoazovsku a Debalcevi zveřejnily varovné dopisy adresované místním svědkům, kterými jim bylo nařízeno, aby nenabízeli své náboženské časopisy Strážná věž Probuďte se!, aniž by k tomu nejdřív získali povolení. Tímto způsobem úřady brání distribuci náboženského materiálu, který ani není označen za extremistický, a vyhrožují, že za distribuci jakýchkoli publikací svědků Jehovových ponesou zodpovědnost sboroví starší. Podobné varování bylo později zasláno i svědkům ve městě Makijivka.

  • Dne 4. srpna 2017 speciální protiteroristické jednotky společně s vojáky a policisty přerušily náboženská shromáždění svědků Jehovových v Alčevsku a Luhansku. Tvrdili, že tam hrozí nebezpečí bombového útoku. Potom co byli přítomní evakuováni, úředníci všem zkontrolovali osobní dokumenty. *

Razie v místě náboženských setkání v Alčevsku

V Alčevsku úředníci pořídili videozáznam z inspekce budovy, kterou prohledali údajně za účelem najít bombu. Našli malé množství náboženských publikací svědků Jehovových a také propagandistické brožury namířené proti Luhanské lidové republice *, které tam předtím sami nastrčili.

Bezdůvodná obvinění za účelem ospravedlnit zákaz náboženské činnosti

Několik týdnů po těchto raziích v sálech Království úřady v Luhansku bezdůvodně označily svědky Jehovovy za nepřátele státu. Dne 28. srpna 2017 náměstek ministra Státní bezpečnosti Luhanské lidové republiky, Oleksandr Basov, v oficiálním prohlášení svědky Jehovovy očernil. Řekl, že podporují skupiny, které jsou na území Luhansku považovány za teroristické, a své obvinění podložil tím, že se v sále Království v Alčevsku „našel“ propagandistický materiál.

Mluvčí svědků Jehovových na Ukrajině, Ivan Riher, uvedl: „Jakýkoli materiál, který náměstek ministra Státní bezpečnosti Basov označil jako ‚nalezený‘ v sále Království, tam byl nastrčen stejnou skupinou lidí, která ho objevila. Jak bylo uvedeno, tyto publikace zřejmě v Alčevsku byly distribuovány, ale určitě ne svědky Jehovovými. Ti jsou v politických záležitostech neutrální. Důkazem jsou stovky případů, kdy jsou svědkové po celém světě vězněni proto, že z důvodu svědomí odmítají nastoupit vojenskou službu. Žádný ze svědků se v konfliktu na Ukrajině nepřidal ani na jednu stranu.“ *

Sílící tlak na svědky Jehovovy

Hodně svědků Jehovových z této oblasti podalo zprávu, že státní orgány jim brání mluvit o své víře s druhými a nařizují jim, aby v tom nepokračovali. Policisté ale zatím nikoho neobvinili. Mnoho svědků také oznámilo, že byli Státní bezpečností předvoláni k výslechu. Byli při tom zastrašováni a nuceni, aby prozradili jména těch, kdo náboženskou činnost organizují. Státní orgány také provedly razii v místech, kde probíhala náboženská setkání svědků, a tak jejich průběh narušily.

Rostoucí náboženská nesnášenlivost a tlak na svědky Jehovovy na některých územích Luhanské a Doněcké oblasti jsou víc než pronásledování – jde o ohrožení náboženské svobody. Svědkové Jehovovi jsou stále obezřetnější a hledají právní prostředky, aby ve své pokojné náboženské činnosti mohli pokračovat.

^ 7. odst. V Alčevsku byli dva starší vyslýcháni celý den. Hájili se tím, že v průběhu konfliktu nebyla náboženská shromáždění, která se konala v sále Království poblíž velitelovy kanceláře, nijak narušována. Nicméně jednomu staršímu byla udělena pokuta 5 000 rublů (asi 1 850 korun) za organizování velkého shromáždění v době války a 3 000 rublů (asi 1 110 korun) za porušení požárních směrnic v sále Království.

^ 8. odst. Luhanská lidová republika ovládá některá území v Luhanské oblasti.

^ 11. odst. V létě 2014 ukrajinský prezident vyhlásil v reakci na konflikt v Doněcké a Luhanské oblasti částečnou vojenskou mobilizaci. Vitalij Šalajko, bývalý voják ukrajinské armády a nyní svědek Jehovův, odpověděl na své předvolání prohlášením, že je odpíračem vojenské služby z důvodu svědomí. Dne 23. června 2015 Vyšší zvláštní soud pro občanské a trestní případy potvrdil, že Vitalij Šalajko má právo odepřít vojenskou službu i v době mobilizace. Tisíce svědků na Ukrajině zaujalo stejný postoj.