Přejít k článku

SVĚT

Svědkové Jehovovi uvěznění za svou víru – podle zemí

Svědkové Jehovovi uvěznění za svou víru – podle zemí

Údaje platné k lednu 2023

ZEMĚ

POČET VĚZŇŮ

DŮVOD

Eritrea

20

  • Náboženská činnost

  • Bez uvedení důvodu

Krym

9

  • Náboženská činnost

Rusko

98

  • Náboženská činnost

Singapur

14

  • Odepření vojenské služby z důvodu svědomí

Tádžikistán

1

  • Náboženská činnost

Další země

Víc než 27

  • Náboženská činnost

Celkem

Víc než 169

 

V článku 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech se píše, že „právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství“ je základním lidským právem. a V některých zemích je však svědkům Jehovovým upíráno, jsou protiprávně vězněni, a někdy jsou dokonce obětí krutého zacházení. Většina uvězněných svědků byla zatčena pouze za to, že praktikovali svou víru. Jiní byli uvězněni za to, že z důvodu svědomí odmítli nastoupit vojenskou službu.

a Viz také článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů, a článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech.