Přejít k článku

27. DUBNA 2015
SPOJENÉ STÁTY

Zemřela Dorothy Covingtonová, manželka obhájce lidských práv Haydena Covingtona

Dorothy Mae Sennett Covingtonová byla ve středu dění, když se ve 40. a 50. letech bojovalo za občanská práva svědků Jehovových. Zemřela 14. března 2015 ve městě Cincinnati v Ohiu. Bylo jí 92 let.

Boj o ústavní práva

Ve 40. letech Dorothy pracovala jako právní asistentka pro Victora Schmidta, který patřil ke svědkům Jehovovým a jako advokát obhajoval jejich občanská práva. V té době totiž čelili ve Spojených státech těžkému pronásledování kvůli vlně nacionalismu, která se zvedla během druhé světové války. Byli neutrální při vlasteneckých obřadech a z důvodu svědomí odmítali vojenskou službu, a to šlo přímo proti duchu tehdejší doby. Kniha The Lustre of Our Country (Lesk naší země) uvádí, že „pronásledování svědků v letech 1941 až 1943 bylo největší epidemií náboženské nesnášenlivosti v Americe 20. století“.

Svědkové Jehovovi museli čelit davovému násilí a byli zatýkáni. Docházelo k tomu po celých Spojených státech, včetně okolí města Cincinnati ve státě Ohio a v sousedním státě Indiana. Victor Schmidt jezdil v této oblasti z místa na místo a obhajoval svědky Jehovovy, kteří byli protiprávně zatčeni. Dorothy ho v této práci podporovala jako právní asistentka a také se sama vystavovala nebezpečí davového útoku, protože se odvážně účastnila kazatelské činnosti.

Značný význam v životě Dorothy měla série událostí, která vyústila v davové násilí ve městě Connersville ve státě Indiana. V roce 1940 projednával Nejvyšší soud případ Minersvillský školský okrsek vs. Gobitisovi, který se týkal dvou sourozenců vyloučených ze školy za to, že odmítali zdravit vlajku. Soud vynesl nepříznivý rozsudek a jednání školy schválil. Pouhých 17 dní poté zatkl šerif ve městě Connersville šest svědků Jehovových a obvinil je z hanobení státního symbolu, protože odmítli salutovat před odznakem americké vlajky. Do Connersville přijel Victor Schmidt a Hayden Covington, hlavní právní poradce svědků Jehovových v letech 1939–1963, aby hájili dva svědky, kteří byli navíc později falešně obviněni ze spiknutí.

Victor Schmidt

Hayden Covington musel ihned po své závěrečné řeči odjet na letiště, aby stihl soudní přelíčení ve státě Maine, ale Victor Schmidt a jeho žena zůstali do vynesení rozsudku. Poté byli brutálně napadeni davem, ke kterému se postupně přidávali další lidé. Victor, jeho žena i další dostávali ránu za ránou, ale nakonec se jim podařilo davu uniknout.

V jednom interview, pouhé tři týdny před svou smrtí, Dorothy vzpomínala, že deset měsíců po vynesení rozsudku bylo v Connersville falešně obviněno ze spiknutí a uvězněno dalších 75 svědků Jehovových. Dorothy uvedla: „Mnohé z nás pozatýkali. Po událostech v Connersville nastala nejtvrdší vlna pronásledování.“

Hayden Covington, Victor Schmidt a další dál obhajovali občanská práva svědků Jehovových. Covingtonovi a Schmidtovi se podařilo dosáhnout toho, že rozhodnutí soudu v Connersville byla zrušena. A Covington spolupracoval se Schmidtem i na dalších případech. Dorothy jim pomáhala jako právní asistentka, takže se z nich s Haydenem stali přátelé. A v roce 1949 se z nich stali manželé.

Ve světovém ústředí svědků Jehovových

Dorothy a Hayden Covingtonovi

Dorothy se přestěhovala do New Yorku, aby Haydena podporovala v jeho obrovském pracovním vytížení v ústředí svědků Jehovových v Brooklynu. Věnovala mnoho času kazatelské činnosti, zatímco její manžel Hayden bojoval spoustu právních bitev. Hayden Covington je považován za jednoho z nejlepších ústavních právníků své doby. Neúnavně pracoval na stovkách případů, které se týkaly občanských práv svědků Jehovových. Před Nejvyšším soudem obhajoval přes 40 případů a před Federálními odvolacími soudy více než 100 případů.

Dorothy doprovázela Haydena, když před Nejvyšším soudem obhajoval svědky Jehovovy z celých Spojených států. Vzpomíná: „Hayden bojoval za některá práva, která dnes už bereme jako samozřejmost. Podle mě je úžasné, že náplní jeho života bylo pomáhat těm, kteří to potřebovali – nejenom ve Spojených státech, ale i na mnoha jiných místech.“

Rodina a služba

V roce 1959 se Dorothy a Haydenovi narodila dcera Lynn a o tři roky později syn Lane. Nakonec rodina odjela v roce 1972 z New Yorku a vrátila se do Ohia. Dorothy své děti odmala učila o Bibli a svůj život stále zaměřovala na kazatelskou činnost.

Hayden Covington 21. listopadu 1978 zemřel, a tak se rodina musela vyrovnat s bolestnou ztrátou. Dorothy se vrátila do zaměstnání a začala pracovat jako sazeč písma pro různé noviny, včetně The Cincinnati Enquirer. Práce na linotypu byla vysilující a považovala se spíše za mužskou práci, protože bylo nutné do stroje doplňovat olověné desky, které se používaly k odlití jednotlivých řádků textu. Dorothy odešla do důchodu v roce 1988 a znovu se zapojila do celodobé dobrovolné služby, ve které pomáhala lidem poznat Bibli. Byla známá svým nadšením, znalostí Bible a schopností odpovídat na otázky přímo biblickým textem.

Její syn Lane již zemřel, ale na Dorothy bude s láskou vzpomínat její dcera Lynn Elfersová s manželem Garym, její dvě vnoučata a její mladší sestra Ruth Sennett Naidsová.