Přejít k článku

RUSKO

Uvězněni za svou víru

Uvězněni za svou víru

Ruské státní orgány stále agresivně útočí na svědky Jehovovy. Rozpoutaly vlnu teroru, která připomíná éru Sovětského svazu. K 17. květnu 2021 je 59 svědků ve vazbě nebo ve vězení, 34 v domácím vězení a 214 svědků nesmí opustit město, ve kterém žijí. Všichni byli obviněni, že se podílejí na aktivitách „extremistické“ organizace nebo že takové aktivity organizují či financují. Minimálně 419 svědků ve věku od 20 do 90 let je nyní vyšetřováno státními orgány.

Státní orgány své jednání ospravedlňují soudním rozhodnutím z dubna 2017, kterým byly zakázány právní subjekty svědků, a také nesprávným aplikováním článku 282 trestního zákoníku Ruské federace, který se týká extremistické činnosti. Ve skutečnosti stíhají svědky Jehovovy za jejich pokojné uctívání Boha. Pokud budou zatčení svědkové shledáni vinnými, můžou někteří z nich skončit až na 10 let ve vězení.

Jak Rusko postupuje proti svědkům Jehovovým – zatýkání, vazba, věznění

Od února 2018 bezpečnostní složky při zatýkání a uvězňování svědků Jehovových postupují ve všech případech podobným způsobem. Policejní těžkooděnci za použití síly vniknou do domovů svědků, často přítomným namíří zbraně na hlavu – i dětem a starým lidem – a donutí je lehnout si na zem. Pak prohledají místnosti, zabaví osobní věci a vezmou některé svědky do vazby, aby je mohli vyslýchat. Vyšetřovatelé dají podnět, aby byli vybraní svědkové obviněni z extremistické činnosti, a požádají soudy, aby je poslaly do vazby. Když jsou svědkové uvězněni, státní zástupci žádají soudy, aby jejich vazbu prodlužovaly, a soudy jim většinou vyhoví. V následujících odstavcích najdete přehled událostí, které vedly k odsouzení a uvěznění 11 svědků, kteří byli obviněni z extremistické činnosti. *

Valentina Baranovská byla zatčena 10. dubna 2019, poté co ozbrojení příslušníci policie v Abakanu udělali razii i u ní doma a v dalších třech domácnostech svědků Jehovových. Zatčen byl také její syn Roman Baranovskij. Policie jim zabavila Bible, elektronická zařízení a soukromé poznámky a následně proti nim bylo zahájeno trestní stíhání. Dne 24. února 2021 odsoudil Abakanský městský soud v Chakaské republice Valentinu Baranovskou ke dvěma letům vězení. Je to poprvé, co byla za svou víru odsouzena žena, která patří ke svědkům Jehovovým. Valentině je 70 let a v červenci 2020 prodělala mozkovou mrtvici. Romana Baranovského soud odsoudil k šesti letům vězení.

Alexandr Ivšin byl obviněn 23. dubna 2020. Je mu 63 let. Mezi jeho „zločiny“ patří organizování bohoslužeb prostřednictvím videokonference a zpěv náboženských písní. Když policie prohledávala jeho dům, v důsledku stresu prodělal hypertenzní krizi. Několik měsíců po domovní prohlídce bylo Alexandrovi zabaveno auto. Dne 10. února 2021 Abinský obvodní soud v Krasnodarském kraji odsoudil Alexandra Ivšina k sedmi a půl letům vězení. Je to nejtvrdší trest, jaký dostal někdo ze svědků Jehovových od roku 2017, kdy jejich činnost zakázal Nejvyšší soud.

Dennis Christensen měl být předčasně propuštěn poté, co si odpykal tři a půl roku z šestiletého trestu. Dne 23. června 2020 rozhodl Lgovský obvodní soud v Kurské oblasti, že Dennis Christensen zaplatí výměnou za prominutí zbytku trestu pokutu v hodnotě 400 000 rublů (přes 130 000 korun). Alexej Šatunov, státní zástupce z prokuratury Kurské oblasti, však podal proti tomuto rozhodnutí odvolání a požaduje, aby jej soud zrušil. Odvolání je založeno na nepodloženém negativním hodnocení správy věznice. Dennis Christensen zůstává ve vězení a čeká na výsledek nového soudního slyšení. Datum slyšení ještě nebylo stanoveno. Přestože Dennis Christensen je ve špatném zdravotním stavu, správa věznice ho na deset dní umístila do zvláštní trestní cely za údajné drobné porušení vězeňských předpisů.

Dennis Christensen je 46letý dánský občan, který byl zatčen v Orjolu 25. května 2017, když policejní těžkooděnci a příslušníci Federální bezpečnostní služby přerušili pokojné každotýdenní náboženské setkání svědků Jehovových. Christensen byl po téměř ročním soudním řízení, během kterého stanul před soudem víc než 50krát, odsouzen jen za to, že jako svědek Jehovův praktikoval svou víru. Alexej Rudněv, soudce Železnodorožnyjského obvodního soudu v Orjolu, přečetl 6. února 2019 rozsudek, podle kterého byl Dennisi Christensenovi vyměřen trest šest let vězení, a to na základě článku 282.2(1) trestního zákoníku Ruské federace. Důvodem odsouzení bylo falešné obvinění z toho, že se podílel na „organizování činnosti extremistické organizace“. Dne 23. května 2019 tříčlenný panel soudců Oblastního soudu v Orjolu zamítl Christensenovo odvolání a potvrdil původní rozsudek, tedy šest let vězení.

Sergej Klimov byl zatčen 3. června 2018. Ten den provedli policisté a speciální jednotky razii v domácnostech dvou svědků Jehovových a zhruba 30 svědků, včetně 83leté ženy, odvezli k výslechu. Všichni kromě Sergeje Klimova byli propuštěni. Proti Klimovovi bylo zahájeno trestní stíhání a soud ho na dva měsíce poslal do vyšetřovací vazby. Později mu vazbu ještě sedmkrát prodloužil, takže Klimov byl v době vynesení rozsudku už rok a pět měsíců odloučený od manželky i rodiny. Dne 5. listopadu 2019 Okťabrský obvodní soud v Tomsku odsoudil Sergeje Klimova na šest let do vězení za údajné organizování extremistické činnosti. Má být propuštěn v červenci 2023.

Konstantin Baženov, Alexej Budenčuk, Felix Machammadijev, Roman Gridasov, Gennadij German a Alexej Mireckij byli obviněni po policejní razii, která proběhla 12. června 2018 v sedmi domácnostech svědků Jehovových v Saratovu. Policisté ten den násilím vtrhli do bytů svědků, zabavili jim různé osobní věci a v některých případech nastrčili zakázané náboženské publikace svědků Jehovových. Víc než deset svědků odvezli k výslechu a zadržovali je téměř do půlnoci. Tři z obviněných mužů byli zatčeni a strávili téměř rok ve vazbě.

Ve čtvrtek 19. září 2019 soudce Leninského oblastního soudu v Saratovu Dmitrij Larin odsoudil všech šest mužů za údajné organizování extremistické činnosti a poslal je na mnoho let do vězení. Dva z nich byli odsouzeni na tři a půl roku, jeden na tři roky a další tři na dva roky. V rozsudku kromě jiného stojí, že po skončení trestu nesmí nikdo z nich po dobu pěti let zastávat jakékoli vedoucí postavení ve veřejném sektoru. Alexej Budenčuk, Gennadij German, Roman Gridasov, Felix Machammadijev a Alexej Mireckij se navíc ve vězení stali obětí týrání. Dne 6. února 2020 je vězeňští dozorci v trestanecké kolonii č. 1 v ruském Orenburgu krutě zbili holemi. Felix Machammadijev byl těžce zraněn a musel být hospitalizován se zlomeným žebrem, propíchnutou plící a pohmožděnou ledvinou.

Rozsáhlé razie a domovní prohlídky v červenci 2020

Dne 12. července 2020 provedli příslušníci Federální bezpečnostní služby razie nejméně ve třech domácnostech svědků Jehovových v Prokopjevsku v Kemerovské oblasti. Několik svědků odvezli do ústředí Federální bezpečnostní služby k výslechu. Většinu později propustili, ale Andreje Vlasova, fyzicky handicapovaného svědka, který chodí o holi, zadržovali dva dny. Proti Andreji Vlasovovi bylo zahájeno trestní stíhání a 14. července 2020 byl odsouzen ke dvěma měsícům domácího vězení.

Dne 13. července 2020 provedla policie domovní prohlídku ve víc než 100 domácnostech svědků Jehovových v několika vesnicích ve Voroněžské oblasti a ve městě Staryj Oskol v Bělgorodské oblasti. Policie zahájila několik trestních stíhání a soud rozhodl, že deset svědků zůstane ve vazbě až do 3. září 2020. Příslušníci jednotek rychlého nasazení, kteří násilím vnikli do domu Alexandra Bokova, krutě zbili minimálně dva svědky. Alexandra Bokova bili do břicha a do hlavy a nutili ho, aby během výslechu seděl v dřepu. Dmitrije Katyrova srazili na zem a bili ho a kopali do něj, až křičel bolestí.

Snahy o ukončení nespravedlivého věznění svědků

Advokáti uvězněných svědků podali stížnosti k Výboru OSN pro lidská práva a k pracovní skupině OSN pro svévolné zadržování a také 57 stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Zatím se jim však nepodařilo docílit toho, aby byli nespravedlivě věznění svědkové propuštěni.

Některé mezinárodní soudy Rusko za to, jak zachází se svědky Jehovovými, otevřeně odsuzují. Například v rozhodnutí z 26. dubna 2019 pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování odsoudila pronásledování svědků Jehovových v Rusku. Jednalo se o případ Dmitrije Michajlova z města Šuja. Pracovní skupina došla k závěru, že zatčení a vazba Dmitrije Michajlova byly projevem náboženské diskriminace, a uvedla, že tento případ je „pouze jedním z rostoucího počtu případů svědků Jehovových v Rusku, kteří byli zatčeni, zadržováni a obviněni z trestné činnosti jenom za to, že využívali svého práva na svobodu vyznání“.

Dne 12. března 2020 vydaly Stálá rada Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropská unie společné prohlášení, ve kterém odsoudily to, jak ruské státní orgány zachází se svědky Jehovovými. V prohlášení uvedly: „Evropská unie je hluboce znepokojena situací svědků Jehovových v Rusku, kteří jsou pronásledováni státními orgány. . . Také nás hluboce znepokojily nedávné zprávy o mučení a jiném týrání, kterému byli někteří svědkové Jehovovi vystaveni ve vězení.“ V prohlášení bylo dále uvedeno: „Mučení je porušením mezinárodních norem na ochranu lidských práv, zejména Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Evropské úmluvy o lidských právech. Ruská federace se zavázala, že bude všechny uvedené smlouvy dodržovat.“

Časová osa

 1. 17. května 2021

  Je uvězněno celkem 59 svědků.

 2. 24. února 2021

  Abakanský městský soud v Chakaské republice odsuzuje Valentinu Baranovskou ke dvěma letům vězení a jejího syna Romana Baranovského k šesti letům vězení.

 3. 10. února 2021

  Abinský obvodní soud v Krasnodarském kraji odsuzuje Alexandra Ivšina k sedmi a půl letům vězení.

 4. 2. září 2020

  Berjozovský městský soud v Kemerovské oblasti odsuzuje Sergeje Britvina a Vadima Levčuka ke čtyřem letům vězení.

 5. 3. srpna 2020

  Pskovský oblastní soud rozhodl o propuštění Gennadije Špakovského. Soud potvrdil jeho vinu, ale trest odnětí svobody na šest a půl roku změnil na stejně dlouhý podmíněný trest.

 6. 13. července 2020

  Rozsáhlé domovní prohlídky ve víc než 100 domácnostech svědků Jehovových ve Voroněžské a Bělgorodské oblasti.

 7. 9. června 2020

  Pskovský městský soud odsoudil 61letého Gennadije Špakovského k šesti a půl letům ve vězení.

 8. 6. února 2020

  Pět ze šesti svědků odsouzených 19. září 2019 je převezeno do trestanecké kolonie v Orenburgu. Po příjezdu je vězeňští dozorci bijí – opakovaně do nich kopou a bijí je holemi. Felix Machammadijev má zlomené žebro, propíchnutou plíci a pohmožděnou ledvinu.

 9. 19. září 2019

  Soudce Leninského oblastního soudu v Saratovu Dmitrij Larin poslal do vězení šest svědků Jehovových – Konstantina Baženova, Alexeje Budenčuka, Felixe Machammadijeva, Romana Gridasova, Gennadije Germana a Alexeje Mireckého – za údajné „organizování extremistické činnosti“.

 10. 23. května 2019

  Oblastní soud v Orjolu zamítl odvolání Dennise Christensena a potvrdil původní rozsudek, kterým byl odsouzen k šesti letům vězení.

 11. 26. dubna 2019

  Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování dochází k závěru, že Rusko porušilo práva Dmitrije Michajlova, a odsuzuje pronásledování svědků Jehovových v Rusku.

 12. 6. února 2019

  Železnodorožnyjský obvodní soud shledává Dennise Christensena vinným a odsuzuje ho k šesti letům vězení.

 13. 9. října 2018

  Policie a speciální jednotky dělají razie v domech v Kirovu. Několik svědků, mezi kterými je i polský občan Andrzej Oniszczuk, je zatčeno a umístěno do vazby.

 14. 15. července 2018

  Policie dělá prohlídku v domech několika svědků v Penze. Vladimir Aluškin je zatčen a umístěn do vazby.

 15. 4. července 2018

  Policisté dělají razie v domech v Omsku. Sergej a Anastasija Poljakovovi jsou zatčeni a umístěni do vazby. Anastasija je první ženou z řad svědků, která je v Ruské feredaci uvězněna na základě obvinění z extremismu.

 16. 12. června 2018

  Policie dělá razie v domech v Saratovu. Konstantin Baženov, Alexej Budenčuk a Felix Machammadijev jsou zatčeni a umístěni do vazby. Další tři svědkové, Gennadij German, Roman Gridasov a Alexej Mireckij, musí podepsat prohlášení, že neopustí město.

 17. 3. června 2018

  Policie provádí razie v domech v Tomsku a Pskově. Sergej Klimov je zatčen a umístěn do vazby.

 18. 19. února 2018

  U Železnodorožnyjského obvodního soudu začíná soudní řízení s Dennisem Christensenem. Předsedá mu soudce Alexej Rudněv.

 19. 20. července 2017 – listopad 2018

  Soudy několikrát prodlužují Dennisi Christensenovi vazbu – poprvé Sovětský okresní soud a potom Železnodorožnyjský obvodní soud.

 20. 26. května 2017

  Sovětský okresní soud v Orjolu posílá Dennise Christensena na dva měsíce do vazby.

 21. 25. května 2017

  Policisté dělají razii na náboženských setkáních v Orjolu a zatýkají Dennise Christensena.

 22. 20. dubna 2017

  Nejvyšší soud Ruské federace ruší administrativní centrum svědků Jehovových v Rusku a 395 místních náboženských organizací.

^ 5. odst. Informace o dalších svědcích Jehovových, kteří jsou v Rusku uvězněni za svou víru, najdete na jw.org.