Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

12. BŘEZNA 2015
KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Konžská demokratická republika zastavuje náboženskou diskriminaci ve školách

„Boj proti diskriminaci a nerovnosti je prioritou státního školství.“ (sekretariát ministerstva školství, 12. června 2014)

Děti svědků Jehovových v Konžské demokratické republice byly po několik let vylučovány ze škol sponzorovaných jinými náboženskými organizacemi. Důvodem bylo, že se děti neúčastnily různých náboženských programů. Takovým jednáním stavěly školy svá pravidla nad vládní předpisy a ignorovaly práva studentů z řad svědků Jehovových. Konžská vláda viděla, že je to nespravedlivé, a potvrdila, že všichni mají právo získat vzdělání a nebýt přitom diskriminováni.

Školy sponzorované církvemi se neřídí vládními předpisy, ale svými pravidly

Náboženské organizace podepsaly dohodu s konžskou vládou, že budou sponzorovat státní školy v místech, kde je to potřeba. V dohodě jasně stojí, že „děti by měly být chráněny před činnostmi, které podněcují náboženskou diskriminaci a nesnášenlivost“. Ale školy sponzorované církvemi často mají svá vlastní pravidla, která obsahují pokyny, že se studenti mají účastnit náboženských programů. Hodně škol trvalo na tom, aby se studenti těmito pravidly řídili, a tím ignorovaly jak jejich právo na svobodu vyznání, tak dohodu s vládou.

Problém vyšel najevo v roce 2005, kdy bylo ze školy v Abumombazi v provincii Equateur vyloučeno 52 mladých svědků. Důvodem bylo, že požádali, aby se nemuseli účastnit bohoslužeb pořádaných vedením školy. Problém se vystupňoval, když školy sponzorované církvemi v jiných provinciích udělaly to samé. Časem bylo vyloučeno přes 300 mladých svědků z různých ročníků včetně studentů, kteří měli školu brzy dokončit.

Třináctiletá Kanyere Ndavarová, která byla nespravedlivě vyloučená ze školy v roce 2009, napsala: „Je mi hodně líto, že se mi taková věc stala. Nevím, jak teď bude vypadat moje budoucnost.“ Kambere Mafika Justin, vyloučený v roce 2010 těsně před dokončením školy, řekl, že jeho život se „převrátil vzhůru nohama“. Studentům bylo sice líto, že se nemohou dál vzdělávat a získat osvědčení o ukončení studia, ale nechtěli se podílet na něčem, co by bylo v rozporu s jejich vírou.

Úředníci v Kongu se zastávají náboženské svobody

Rodiče vyloučených dětí mluvili s vedením školy a chtěli problém vyřešit, ale nesetkali se s moc velkým úspěchem. Proto se obrátili na vládní úředníky. Ti se zachovali spravedlivě a začali usilovat o to, aby náboženská diskriminace přestala.

Bazizane Maheshová, ministryně školství v provincii Severní Kivu, vydala v roce 2011 místní oběžník nazvaný „Zákaz náboženské diskriminace“. V něm byla situace popsaná jako „nepřijatelná“. Bylo v něm jasně ukázáno, v čem je problém: „Studenti některých náboženských vyznání jsou diskriminováni kvůli vnitřním pravidlům školy, která jsou v rozporu s předpisy platnými v Konžské demokratické republice.“

Dne 4. září 2013 získal problém publicitu v celé zemi. Mwangu Famba, ministr školství Konžské demokratické republiky, tehdy vydal „Oběžník o zákazu náboženské diskriminace“, který se vztahuje na všechny školy v Kongu. Bylo v něm jasně uvedeno: „Všechny děti mají právo navštěvovat jakoukoli školu, aniž by byly znevýhodňovány kvůli tomu, jaké vyznávají náboženství.“ V oběžníku také stálo, že vyloučení dětí z důvodu jejich náboženství bylo „v naprostém rozporu s normami a zákony, které platí v Konžské demokratické republice“.

Hodně škol tyto pokyny poslechlo a děti svědků přijalo zpátky. Několik škol ale dál trvá na svém. Proto 12. června 2014 vydalo ministerstvo školství dokument, kterým podepřelo rozhodnutí ze září 2013. V dokumentu byl citovaný nový rámcový zákon o školství * uveřejněný prezidentem Konžské demokratické republiky. Dokument šel k jádru problému – ukázal, jak je důležité bojovat proti diskriminaci, a zdůraznil, že státní a mezinárodní zákony jsou nadřazené vnitřním pravidlům školy. Ministr školství také jmenoval lidi, kteří budou navštěvovat školy po celé zemi a zjišťovat, jestli se podle rozhodnutí zařídily. Tato opatření zavedená vládou určitě přinesou dlouhodobé dobré výsledky.

Užitek pro mnohé

Když se budou školy v Kongu řídit vládními předpisy, všichni studenti budou moci získat vzdělání a nebýt přitom obětí náboženské nesnášenlivosti. Děti se naučí projevovat úctu všem lidem bez ohledu na jejich vyznání. Školy se budou držet konžské ústavy a pokyny vydanými ministrem školství a zároveň budou mladým lidem dávat příklad v tom, že je důležité jednat spravedlivě.

^ 12. odst. Č. 014/004/2014 „Nový rámcový zákon o školství . . . umožňuje rodičům přihlásit své dítě na libovolnou školu. . . . Boj proti diskriminaci a nerovnosti je prioritou státního školství.“