Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

GRUZIE

Gruzie – přehled

Svědkové Jehovovi působí v Gruzii od roku 1953. Jsou tam registrováni a v zásadě se můžou své činnosti věnovat bez potíží. Kvůli občasným projevům náboženské nesnášenlivosti ale některé problémy přetrvávají.

Mezi roky 1999 a 2003 náboženští extremisté rozpoutali vůči svědkům Jehovovým brutální a nepolevující vlnu násilí. Úřady odmítaly útočníky potrestat, a tak byli čím dál smělejší. V té době se jednomu ultranacionalistickému členovi parlamentu podařilo dočasně zrušit registraci právního subjektu svědků. To přispělo k vystupňování násilí. Svědkové Jehovovi proto podali šest stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. V roce 2007 a pak v roce 2014 vydal Evropský soud jednomyslná rozhodnutí, ve kterých odsoudil gruzínskou vládu za to, že nevyřešila nábožensky motivované trestné činy okamžitě, efektivně a bez zaujatosti vůči obětem. V roce 2015 gruzínská vláda u Evropského soudu přiznala, že svědkům v roce 2001 zrušila registraci nespravedlivě.

Od roku 2004 násilí vůči svědkům Jehovovým značně ustoupilo. Podařilo se jim rozšířit svoji činnost a postavit hodně sálů Království. Přesto se občas stanou obětí nábožensky motivovaných útoků a pronásledování. K problémům navíc přispívá to, že vládní autority často tyto trestné činy neřeší. Svědkové Jehovovi očekávají, že gruzínská vláda v plné míře vyhoví nařízení Evropského soudu, okamžitě tyto násilné činy vyšetří a postaví před soud ty, kdo jsou za ně zodpovědní.