Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

21. ŘÍJNA 2015
ERITREA

Komise OSN podává zprávu o porušování lidských práv v Eritreji

Vyšetřovací komise OSN má za úkol podat Valnému shromáždění OSN do druhé poloviny října ústní zprávu o tom, co je nového v oblasti dodržování lidských práv v Eritreji. Komise byla sestavena v červnu 2014 na období jednoho roku. Měla vyšetřit hrubé porušování svobody a lidských práv tamních občanů. *

Komise OSN pro lidská práva došla při vyšetřování k závěru, že Eritrea „hrubě, systematicky a ve velkém měřítku porušuje lidská práva“. Dne 23. června 2015 přednesla komise svou zprávu před Radou OSN pro lidská práva v Ženevě zároveň s veškerými poznatky a doporučeními. Komise také podá 29. října 2015 Třetímu výboru Valného shromáždění OSN v New Yorku ústní zprávu o tom, jak se situace vyvíjí. *

Pronásledování svědků Jehovových

K této zprávě navíc komise připojila detailní 484stránkový dokument, který popisuje, na co během vyšetřování přišla. Tento dokument ukazuje, jakou diskriminaci a špatné zacházení zažívají v Eritreji svědkové Jehovovi. Protože jsou politicky neutrální a z důvodu svědomí odmítají vojenskou službu, eritrejská vláda je od vyhlášení nezávislosti v roce 1993 pronásleduje. Zbavuje svědky občanství, zabavuje jim doklady totožnosti, propouští je ze státních podniků, ruší jim živnostenské oprávnění a upírá jim různé výhody.

„Všichni obyvatelé Eritreje dostávají potravinové lístky, jenom svědkové Jehovovi ne, protože nemáme doklady totožnosti. Nepovažují nás za občany státu.“ (výrok jednoho ze svědků Jehovových)

Mezi doporučeními mimo jiné bylo, že by vláda Eritreje měla:

„Okamžitě podniknout kroky a zastavit náboženské pronásledování, zvláště takových skupin, jako jsou například svědkové Jehovovi..., a ihned jim obnovit občanství a s tím spojená práva.“

„Ukončit násilné represe náboženských skupin bez zákonné registrace, jako jsou třeba svědkové Jehovovi a další skupiny, které se nezapojily do ozbrojeného konfliktu.“ *

Rada OSN pro lidská práva přijímá rezoluci

Po prozkoumání zprávy, kterou podala komise, Rada pro lidská práva přijala dne 30. června 2015 rezoluci, ve které uvedla, že „ostře odsuzuje hrubé, systematické a rozšířené porušování lidských práv, které páchá eritrejská vláda“. * Ve své rezoluci vládu vyzvala, aby „okamžitě podnikla konkrétní kroky k uplatnění doporučení“, které dala komise, a to včetně těch týkajících se svědků Jehovových. Rada vládu Eritreje dále vyzvala, aby:

  • „Ukončila svévolné věznění občanů, týrání a kruté, nelidské a ponižující zacházení či tresty.“

  • „Zajistila všem uvězněným přístup ke spravedlivému a nezávislému soudnímu systému a zlepšila podmínky ve vězení.“

  • „Respektovala právo všech lidí na svobodu slova, myšlení, svědomí a vyznání a také právo na svobodu shromažďování.“

Zlepší se zacházení se svědky Jehovovými?

V současné době je v Eritreji ve vězení 54 svědků Jehovových, z nichž tři jsou věznění už přes 21 let. Žádný z nich nebyl z ničeho formálně obviněn ani postaven před soud. Někteří jsou držení v kovových nákladních kontejnerech nebo budovách zčásti zapuštěných do země, a sice v krutých podmínkách a ve velkém horku. Svědkové Jehovovi po celém světě vědí, jak jejich spoluvěřící v Eritreji trpí, a doufají, že vláda toto pronásledování ukončí.

^ 2. odst. Vyšetřovací komise OSN pro lidská práva v Eritreji byla sestavena 27. června 2014 Radou OSN pro lidská práva v souladu s rezolucí 26/24.

^ 3. odst. Třetí výbor se zabývá sociální a humanitární problematikou a záležitostmi dodržování lidských práv, které se dotýkají lidí po celém světě.

^ 8. odst. Detailní zpráva o zjištěních komise OSN pro lidská práva v Eritreji (rozšířená verze), A/HRC/29/CRP.1, odst. 1530(c) a 1531(c).

^ 10. odst. Rezoluce A/HRC/29/L.23.