Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

7. ČERVNA 2017
EGYPT

„Přál bych si, aby ten nespravedlivý zákaz zrušili“

Před lety egyptská vláda uvalila na svědky Jehovovy omezení, kvůli kterým s nimi státní orgány zachází, „jako by to byli zločinci,“ říká 52letý Egypťan Ehab Samir. I on je jedním ze svědků Jehovových, a proto ho potěšilo, když si na internetu přečetl článek, který ukazuje, jak se věci mají.

Článek s názvem „Dr. Riham Atefová se vyjadřuje o svědcích Jehovových“ byl publikován 19. srpna 2016 na egyptském zpravodajském portálu Shbab Misr. Dr. Atefová, novinářka a odborná asistentka na Káhirské univerzitě, se v něm zaměřila na mylné názory, které jsou v Egyptě o svědcích Jehovových rozšířené. Hodně si o svědcích nastudovala, a s některými se dokonce osobně zná. Proto napsala: „Přesvědčila jsem se o jejich lidskosti a respektu k názorům jiných lidí.“

„Šíří lásku a pokoj“

Článek je podle dr. Atefové určený „těm, kteří o svědcích Jehovových nic nevědí, a těm, kteří je nenávidí, protože o nich slyšeli nepravdivé informace“. V článku také popisuje některé základní nauky svědků a uvádí, že „další podrobnosti je možné najít na jejich webových stránkách www.jw.org“.

Poté co dr. Atefová svá zjištění o svědcích Jehovových objektivně zhodnotila, došla k závěru, že jsou v příkrém rozporu s tím, jak se na ně dívají lidé v Egyptě. Píše: „Nechápu, proč jsou zakázaní. Jsou politicky neutrální. ... Šíří lásku a pokoj.“ A pak se ptá: „Jsou to snad ty důvody, proč jsou zakázaní? Nebo je to spíš proto, že jejich biblické učení se liší od učení církve?“

„Přál bych si, aby ten zákaz zrušili“

Ehaba Samira článek o svědcích tak potěšil, že se rozhodl napsat do redakce zpravodajského portálu děkovný dopis. Píše: „Z mnoha článků, které jsem o svědcích Jehovových četl v egyptských sdělovacích prostředcích, bylo pozitivních jen pár. Chtěl jsem proto dr. Riham Atefovou pochválit za její odvahu a otevřenost.“ Zpravodajský portál tento dopis uveřejnil 11. prosince 2016.

Ehab Samir v něm vyjadřuje své zklamání z nespravedlivého zacházení se svědky a jako příčinu uvádí mylné informace, které šíří křesťanští duchovní. Dále píše, že tyto pomluvy jsou podle něj hlavním důvodem špatného zacházení, které zažil i on. Pokračuje: „Nejlepší způsob, jak někoho poznat, je mluvit s ním osobně. Proto bych chtěl poděkovat dr. Riham Atefové za to, co napsala.“

Ehab Samir svůj dopis uzavírá tím, co mu nejvíc leží na srdci: „Přál bych si, aby byl nespravedlivý zákaz svědků Jehovových zrušen a mohli jsme v naší zemi svobodně uctívat Boha.“

Vyhlídka na náboženskou svobodu

Před desítkami let mohli svědkové Jehovovi v Egyptě svobodně uctívat Boha jako státem registrované náboženství. V roce 1960 jim ale vláda tento právní status odebrala a odepřela jim mnohá náboženská i jiná lidská práva, která dalším křesťanským církvím v Egyptě zaručuje.

Od té doby svědkové Jehovovi v této zemi dál ukazují, že jsou nedílnou součástí společnosti a že jsou lidmi, kteří „šíří lásku a pokoj“ za všech okolností, jak uznala dr. Atefová. Ehab Samir i mnozí další si přejí, aby svědkové v Egyptě mohli v souladu se svými základními právy znovu svobodně uctívat Boha.