Přejít k článku

Publikace, které se tisknou na šesti světadílech

Publikace, které se tisknou na šesti světadílech

Po celém světě si lidé čtou publikace svědků Jehovových. Miliony těchto čtenářů dávají přednost elektronickému formátu tak jako teď vy. Možná vás ale překvapí, v jakém rozsahu vydáváme publikace také v tištěné podobě. V roce 2013 jsme tiskli publikace založené na Bibli až v 700 jazycích a používali je ve 239 zemích.

Do roku 1920 pro nás veškeré materiály tiskly komerční společnosti. Ale v tom roce jsme si začali některé naše časopisy a traktáty tisknout sami, a to v pronajatých prostorách v newyorské čtvrti Brooklyn. Byly to tehdy skromné začátky, ale dnes vlastníme celkem patnáct tiskárenských komplexů v Africe, Asii, Austrálii, Evropě a Jižní i Severní Americe.

Nejdůležitější produkt našich tiskáren

Tou nejdůležitější knihou, jakou tiskneme, je samozřejmě Bible. V roce 1942 spatřila světlo světa první úplná Bible vytištěná na našich rotačkách. Šlo o starý anglický překlad King James Version. Později svědkové Jehovovi vydali vlastní překlad Bible, Svaté Písmo – Překlad nového světa, který vyšel v jednom svazku v roce 1961. Od té doby vznikají jeho další jazykové verze po celém světě, takže do roku 2013 jsme vytiskli celkem přes 184 milionů exemplářů ve 121 jazycích.

Nejde ale jen o suchá čísla, důležitá je také kvalita. Bible, které vyrábíme, jsou výjimečně odolné. Pro jejich výrobu používáme papír, který neobsahuje kyseliny, takže stránky nežloutnou. Jsou také kvalitně svázané. Naše Bible tedy bez potíží snesou každodenní používání.

Další publikace

Tiskneme také publikace, které lidem pomáhají Bibli rozumět. Podívejte se na statistiku z roku 2013:

  • Strážná věž, náš hlavní časopis, vychází ve víc než 210 jazycích a je to nejrozšířenější časopis na světě. Každé 16stránkové číslo se vytiskne v počtu asi 45 000 000 kusů.

  • Doprovodný časopis Probuďte se! je druhým nejrozšířenějším periodikem hned po Strážné věži. Vychází v 99 jazycích v nákladu asi 44 000 000.

  • Co Bible doopravdy říká? je 224stránková brožovaná kniha, která má za cíl seznámit čtenáře se základními biblickými naukami. Za pouhých osm let se jich vytisklo přes 214 milionů ve víc než 240 jazycích.

  • Zjednodušená verze 32stránkové brožury Poslouchejte Boha je určená lidem, kteří mají potíže se čtením. Předkládá jednoduché pravdy z Bible za pomoci krásných ilustrací a stručných komentářů. Vyšla už ve víc než 400 jazycích v počtu přes 42 milionů výtisků.

Svědkové Jehovovi tisknou i nejrůznější další knihy, brožury a traktáty, které pomáhají lidem najít odpovědi na biblické otázky. Obsahují také rady, jak řešit různé problémy a jak mít šťastnou rodinu. Jen za rok 2012 opustilo brány tiskáren ohromné množství těchto publikací – 1,3 miliardy časopisů a 80 milionů Biblí a jiných knih.

Jen za rok 2012 opustilo brány našich tiskáren ohromné množství publikací – 1,3 miliardy časopisů a 80 milionů Biblí a jiných knih.

Když lidé přijedou do jedné z našich tiskáren na prohlídku, často žasnou nad tím, s jakým nasazením tam všichni pracují. Místní pracovníci, muži a ženy, jsou dobrovolníky a většinou sem přišli bez předchozí praxe v tiskárenském oboru. Až tady v betelu, což v překladu znamená „Boží dům“, absolvovali potřebné školení, a navíc se pohybují v prostředí, které je motivuje se dál učit. Přináší to výborné výsledky. Není například neobvyklé vidět mladíky, kterým ještě nebylo třicet, jak obsluhují vysokorychlostní tiskařské stroje, které dokážou za hodinu vychrlit 200 000 časopisů o 16 stranách.

Kde na to bereme peníze?

Náklady na aktivity svědků Jehovových se všude na světě hradí z dobrovolných darů. Už ve vydání Sionské Strážné věže (dnes Strážná věž) ze srpna 1879 se psalo: „Věříme, že ‚Sionská Strážná věž‘ má podporu JEHOVY, a proto nebude nikdy prosit o podporu od lidí nebo se jí dožadovat.“ Této zásady se držíme až dodnes.

Proč vlastně vynakládáme tolik úsilí, času a peněz na to, abychom vytiskli miliony Biblí a dalších knih a poskytli mnoho publikací online? Protože doufáme, že vám pomohou sblížit se s Bohem.