Naše vydavatelská činnost

VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Vydání revidovaného Překladu nového světa ve španělštině

Co pomohlo překladatelům vydat Bibli pro čtenáře po celém světě, když jedno slovo v jejich jazyce může mít několik odlišných významů?

VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Vydání revidovaného Překladu nového světa ve španělštině

Co pomohlo překladatelům vydat Bibli pro čtenáře po celém světě, když jedno slovo v jejich jazyce může mít několik odlišných významů?

Úplně vyzbrojení pro každé dobré dílo!

Překlad nového světa se věrně drží původních textů a zároveň se snadno čte. Obsahuje barevné mapy, slovníček biblických pojmů a přílohy.

Boží Slovo rozzářilo jejich obličeje

V japonském znakovém jazyce byla uveřejněna kniha Matouš. Podívejte se, jak moc jsou neslyšící v Japonsku vděční, že mají Bibli v jazyce, který je blízký jejich srdci.

Dobrá zpráva v Andách

Lidé v Peru, kteří mluví kečujsky, mají s Bohem ještě bližší vztah díky publikacím a Překladu nového světa ve své mateřštině.

Překlad beze slov

Svědkové Jehovovi překládají biblické publikace do víc než 90 znakových jazyků. Proč tolik námahy?

„Lepší než filmy v kině“

Jak lidé reagují na videa, která svědkové Jehovovi připravují pro své každoroční regionální sjezdy? Jak se dabují do tolika různých jazyků?

Přibývá publikací v québeckém znakovém jazyce

Proč je překládání do znakových jazyků tak důležité?

Milujeme pravdu a vážíme si jí

Každý, kdo si čte naše publikace nebo se dívá na naše videa, se může spolehnout, že obsažené informace jsou přesné a prověřené.

Jak vznikají fotografie do našich publikací

Fotografie doplňují text našich publikací a zvyšují jejich kvalitu. Co všechno se musí udělat, aby vznikly?

Biblické publikace na cestách po Kongu

Svědkové Jehovovi se každý měsíc vydávají na dlouhé cesty, aby dopravili Bible a biblické publikace k lidem v Konžské demokratické republice.

Estonsko chválí nový překlad Bible

Svaté Písmo – Překlad nového světa v estonštině byl nominován na cenu Estonský jazykový počin roku 2014.

Stovky čtenářů připravují bezplatnou audionahrávku Bible

V audionahrávce revidovaného Překladu nového světa z roku 2013 bude mít každá biblická postava jiný hlas.

Fotogalerie – děti si zamilovaly videa s Kubíkem

Podívejte se, co děti řekly o populárním seriálu založeném na Bibli. Jmenuje se Staň se Jehovovým přítelem a vystupují v něm postavičky Kuby a Lucky.

Šíření dobré zprávy v původních jazycích Irska a Británie

Svědkové Jehovovi připravují publikace pro lidi, kteří mluví původními jazyky Irska a Británie. Jaká je odezva?

Videa ve stovkách jazyků

Video Co se děje v sále Království? je dostupné asi ve 400 jazycích a video Proč studovat Bibli? ve víc než 550 jazycích. Podívejte se na ně v tom svém.

Bible v novém kabátě

Nahlédněte do zákulisí příprav Překladu nového světa. Proč se do výroby této krásné nové Bible investovalo tolik času, peněz a úsilí?

Překladatelská činnost v Mexiku a ve Střední Americe

Proč svědkové Jehovovi v Mexiku a ve Střední Americe překládají biblické publikace do víc než 60 jazyků, včetně mayštiny a jazyků nahuatl a plattdeutsch?

Bible, která hodně vydrží

Revidované Svaté Písmo – Překlad nového světa z roku 2013 je nejen hezké, ale také odolné.

Sto let hudby ke chvále Boha

Jakou hudbu a jaké písně svědkové Jehovovi používali při uctívání Boha v minulosti a jak je to dnes?

Jedinečný orchestr

Už 40 let existuje jedinečný orchestr hudebníků z celého světa, kteří si velmi váží možnosti používat svůj talent ke chvále Boha.

Tým překladatelů do španělštiny se přestěhoval do Španělska

Svědkové Jehovovi překládají do španělštiny publikace založené na Bibli už od roku 1909. Přečtěte si něco o jejich práci.

Výsada překládat „Boží posvátná prohlášení“ (Římanům 3:2)

Svědkové Jehovovi v minulém století používali řadu překladů Bible. Proč se rozhodli vytvořit vlastní překlad do moderní angličtiny?

Videa, která děti milují

Svědkové Jehovovi vyrobili sérii kreslených videí, ze kterých si děti berou důležitá mravní a duchovní poučení. S jakou odezvou se setkala?

Přenosná knihovna

JW Library je zdarma poskytovaná aplikace pro mobilní zařízení, která usnadňuje studium Bible.

Publikace, které se tisknou na šesti světadílech

Svědkové Jehovovi vlastní 15 tiskárenských komplexů, rozmístěných po celém světě. Vyrábí se v nich biblické publikace až v 700 jazycích.

Stránky jw.org jsou už ve více než 300 jazycích

Co svědkové Jehovovi dělají pro to, aby praktické informace z Bible byly dostupné v tolika jazycích? Jak jsou na tom jiné známé stránky?

Obrázková brožura v mnoha jazycích

Brožura Poslouchejte už pomohla mnoha lidem po celém světě poznat Boha a dobrou zprávu z Bible. Přečtěte si, co o této barevné brožuře řekli někteří lidé.

V televizi zazněla pochvala Strážné věže v grónštině

V lednu 2013 sdělovací prostředky v Grónsku informovaly, že časopis Strážná věž, vydávaný svědky Jehovovými, vychází v grónštině už 40 let.

Zázrak na 400 kolečkách

Podívejte se na novou dokončovací linku k vysokorychlostní rotačce. Biblické publikace jsou na této lince kvalitněji ořezány, poskládány, spočítány a zabaleny.

Pomáháme čtenářům zapojit představivost

Mnoho publikací svědků Jehovových obsahuje barevné obrázky, které doplňují text. Vždycky to tak ale nebylo.

Je skvělé vidět Boží Slovo ve svém jazyce

Neslyšící manželé se slyšícími dětmi mají užitek z Bible v americkém znakovém jazyce.

Mohou si číst Bibli ve své mateřštině

Svaté Písmo – Překlad nového světa je zdarma k dispozici každému, kdo si ho chce přečíst.

Děti v Dánsku mají užitek ze zjednodušené Strážné věže

Podívejte se, jak jedna rodina z Dánska využívá zjednodušenou Strážnou věž.

„To je ta cesta“

Poslechněte si v osmi jazycích píseň založenou na biblickém textu.

Video: Zjednodušené vydání Strážné věže pomáhá při vyučování dětí

Podívejte se, jak jedna rodina pomocí zjednodušené Strážné věže poučuje své děti o Bohu.

Video: „Jsem Jehovovi za jeho pomoc vděčný“

Podívejte se, jak zjednodušené vydání Strážné věže pomohlo jednomu muži posílit vztah k Jehovovi Bohu.

„Bez ní bych si připadal úplně ztracený“

Poslechněte si vyprávění nevidomého muže, kterému přináší užitek čtení Bible v Braillově písmu.

První kniha Mojžíšova je nyní v americkém znakovém jazyce

První kniha Mojžíšova vyšla v americkém znakovém jazyce.

Výroba Biblí

Podívejte se, jak tiskárna v Japonsku reaguje na celosvětovou poptávku po Biblích.

Japonsko se podílí na celosvětové produkci Biblí v tvrdé vazbě

V tiskárně svědků Jehovových v Japonsku bylo nainstalováno nové zařízení. Přečtěte si o této plně automatické vazárenské lince víc.

Zpěvník v mnoha jazycích

Přečtěte si, v čem se překlad zpěvníku liší od překladu článků.

Méně stránek, více jazyků

Od ledna 2013 budou mít časopisy Strážná věž a Probuďte se! méně stran. Proč?

Video: Strážná věž vychází už od roku 1879

Podívejte se, jak se nejrozšířenější časopis na světě měnil v průběhu let.

Bible o tloušťce dva metry

Přečtěte si, jak se v mnoha jazycích vydává Bible v Braillově písmu.

Žádný jiný časopis se jim nevyrovná

Časopis Strážná věž vychází více než 190 jazycích. Jak si stojí ve srovnání s dalšími časopisy?

Zjednodušené vydání Strážné věže

V roce 2011 začalo vycházet zjednodušené vydání Strážné věže. Přečtěte si, jaký užitek z něj mají čtenáři po celém světě.