Přejít k článku

Zabránili sebevraždě

Zabránili sebevraždě

PŘI kazatelské činnosti zazvonili dva svědkové Jehovovi u jednoho domu. Vyšel rozrušený muž a za ním byl vidět provaz zavěšený nad schodištěm.

Když svědky pozval dovnitř, zeptali se ho, proč tam má ten provaz. Řekl jim, že se právě chystal oběsit, ale pak uslyšel zvonek, a tak se rozhodl ještě naposledy otevřít. Svědkové si s mužem popovídali a doprovodili ho k lékaři, který mu poskytl pomoc.

Zpráva o této příhodě byla otištěna v jedněch belgických novinách. Nebylo to poprvé, co svědkové Jehovovi pomohli někomu, kdo chtěl spáchat sebevraždu. Podívejme se na další podobné příběhy z různých částí světa.

Jedna žena z Řecka napsala: „Partner mě hluboce zklamal a já upadla do těžké deprese. Prožívala jsem takovou bolest, že jsem se rozhodla vzít si život. Už jen myšlenka na sebevraždu mi přinášela úlevu. Chtěla jsem to trápení ukončit.“

Místo toho žena vyhledala odbornou pomoc. Nedlouho nato kontaktovala svědky a začala studovat Bibli a chodit na křesťanská shromáždění. „Svědkové mi dávali najevo nesobeckou lásku, po které jsem dlouhá léta toužila.“ Dále napsala: „Získala jsem skutečné přátele, na které se mohu spolehnout. Cítím vnitřní klid a radost a nemám strach z budoucnosti.“

Svědkyně z Anglie vypráví: „Zavolala mi známá a byla velmi rozrušená. Řekla mi, že ten večer chce spáchat sebevraždu. Mluvila jsem s ní a použila přitom myšlenky z květnového Probuďte se! z roku 2008, kde vyšel článek o sebevraždách. Také jsem jí přečetla utěšující verše z Bible. Přestože má problémy, už si život vzít nechce.“

Jiný svědek Jehovův, Michael z Ghany, si začal povídat s mladou ženou, která na jeho pracovišti prodávala nějaké zboží. Jednoho dne si všiml, že je velmi smutná, a zeptal se jí proč.

Svěřila se mu, že si chce vzít život, protože se s ní manžel rozešel kvůli jiné ženě. Michael se ji snažil utěšit a dal jí dvě knihy založené na Bibli. Díky tomu, co si tam přečetla, už sebevraždu spáchat nechtěla. Pokračovala ve studiu Bible a nyní je jedním ze svědků Jehovových.

V jedněch novinách ve Spojených státech byla uvedena zpráva o mladém svědkovi, který si při kazatelské službě všiml zaparkovaného auta s běžícím motorem.

Tento svědek vypráví: „Viděl jsem, jak od výfuku vede hadice do okénka, které bylo neprodyšně přelepené páskou.

Spěchal jsem k autu, podíval se skrz okénko a viděl plačící ženu obklopenou výfukovými plyny. ‚Co to děláte?‘ zakřičel jsem.

Jak jsem otvíral dveře, všiml jsem si tří malých dětí na zadním sedadle. Otevřel jsem a žena opakovala: ‚Musím odejít! Musím odejít! A své děti musím vzít s sebou.‘

Řekl jsem: ‚Prosím, nedělejte to. Tím se nic nevyřeší.‘

Odpověděla: ‚Musím jít do nebe. A své děti musím vzít s sebou.‘

Zatímco dál plakala, já si klekl a také mi vytryskly slzy. Znovu jsem jí řekl: ‚Prosím, nedělejte to.‘ Naklonil jsem se dovnitř a opatrně ji vytáhl z auta.

Potom zakřičela: ‚Zachraňte moje děti!‘

Natáhly ke mně ruce. Byly to dvě holčičky ve věku čtyř a pěti let a dvouletý chlapeček. Tiše seděli na zadním sedadle a netušili, že za krátkou dobu mohli být mrtví.

Jakmile byli všichni venku z auta, vypl jsem motor. Společně jsme se posadili na nízkou kamennou zídku a já jsem ženu vybídl: ‚Teď mi všechno řekněte.‘“

Svědkové Jehovovi se dívají na život jako na drahocenný dar od našeho Stvořitele. Na celém světě se snaží utěšit ty, jejichž blízcí si vzali život, a pomáhat těm, kdo se pokusili spáchat sebevraždu.