Přejít k článku

Pomoc pro neslyšící ze „smaragdového klenotu rovníku“

V Indonésii, která se rozprostírá na rovníku jako smaragdový náhrdelník, žijí miliony neslyšících. Svědkové Jehovovi jim chtějí pomáhat, a tak v indonéském znakovém jazyce vydávají širokou škálu materiálů založených na Bibli a organizují vzdělávací programy. Jejich úsilí nezůstává bez povšimnutí.

Sjezd ve znakovém jazyce

V roce 2016 pořádali svědkové Jehovovi v Medanu v provincii Severní Sumatra regionální sjezd v indonéském znakovém jazyce. Navštívil ho i jeden významný člen bezpečnostní služby a chválil svědky za to, že tuto vzdělávací akci pořádají bezplatně. To, co viděl, na něho tak silně zapůsobilo, že se dokonce při písni snažil znakovat jako ostatní přítomní.

Sjezd „proběhl v klidu a bez komplikací“, řekl správce areálu. „Doufám, že svědkové budou takové prospěšné akce pro naše neslyšící spoluobčany organizovat i nadále.“ Dodal, že když se majitel areálu dozvěděl, že sjezd je určený neslyšícím, „chtěl pro svědky něco udělat. A tak mi řekl, abych pro [všech 300] přítomných zajistil oběd.“

Jsou vděční za videa ve znakovém jazyce

Svědkové Jehovovi také navštěvují neslyšící osobně, aby je seznámili s tím, co se píše v Bibli. Často používají videa v indonéském znakovém jazyce, která mají lidem pomoct, aby vedli hodnotný a spokojený život.

Mahendra Teguh Priswanto, zástupce oblastního ředitele Indonéského svazu neslyšících v Semarangu v provincii Střední Jáva, řekl: „Za to, co děláte pro neslyšící a jak jim pomáháte s tím, co potřebují, si zasloužíte velkou pochvalu. Hodně užitečné je například video Vaše rodina může být šťastná. Budeme rádi, když v této práci budete pokračovat.“

„Projevují jim lásku“

Na neslyšící ženu, která se jmenuje Yanti, měla práce svědků Jehovových velký vliv. Vysvětluje: „Lidé se neslyšícím často posmívají, ale svědkové Jehovovi jim projevují lásku. Hodně slyšících svědků se učí znakový jazyk, aby neslyšícím pomohli poznat Stvořitele a zlepšit kvalitu života. Jejich upřímné úsilí na mě udělalo dojem.“

Yanti se časem stala svědkem Jehovovým a teď je členkou překladatelského týmu, který připravuje videa v indonéském znakovém jazyce. Říká: „Materiály, které produkujeme, pomáhají těm, kdo znakový jazyk moc dobře neumí, aby se v něm zlepšili. Hlavně ale lidem pomáhají, aby žili šťastně a smysluplně.“