Přejít k článku

V Maďarsku chválí svědky Jehovovy za pomoc při protipovodňových opatřeních

V Maďarsku chválí svědky Jehovovy za pomoc při protipovodňových opatřeních

V červnu 2013 zasáhly střední Evropu neobyčejně silné deště, které způsobily, že se řeky vylily z břehů. V Maďarsku hladina Dunaje překročila svoje historické maximum.

Vzhledem k naléhavosti situace se maďarský ministr pro lidské zdroje obrátil na pobočku svědků Jehovových s prosbou o pomoc s přípravami protipovodňových opatření. Pobočka následně vyzvala sbory podél Dunaje, aby se těchto příprav pod vedením místních záchranářů zúčastnili.

Reakce sborů byla mimořádná. V následujících dnech víc než 900 svědků Jehovových ze 72 sborů pracovalo na zpevňování břehů. Pobočka je požádala, aby nosili jmenovku, kde by měli uvedeno své jméno, odkud přijeli a nápis „Svědkové Jehovovi“.

V jistém městě poslal představitel maďarského červeného kříže jednomu sboru následující zprávu: „Zasloužíte si naše díky a uznání, protože taková jednota a ochota pomoct druhým se vidí jen málokdy. A to ani nemluvím o tom, z jaké dálky jste přijeli. S radostí teď vaše příkladné jednání u nás ve městě připomínám.“

Předseda organizace pro humanitární pomoc, který je zároveň členem maďarského parlamentu, poslal do pobočky dopis a svědkům Jehovovým v něm poděkoval za jejich skvělou pomoc.