Přejít k článku

Pomáháme vězňům

Z nápravných zařízení ve Spojených státech přichází do místní odbočky svědků Jehovových každý den desítky dopisů s žádostí o duchovní pomoc.

Jako odpověď na takové žádosti jsou do vězení, státních nemocnic, nápravných zařízení pro mladistvé a léčeben pro drogově závislé posíláni svědkové Jehovovi z přilehlých sborů, aby tam vedli biblická studia.

V některých vězeních svědkové pravidelně pořádají křesťanská shromáždění. Například v jednom zařízení si na dvou vězeňských dvorech vyslechlo biblickou přednášku celkem 32 vězňů.

Tato činnost přináší úžasné výsledky. Jeden muž vězněný ve státě Indiana, který byl odsouzen na doživotí za úkladnou vraždu, udělal radikální změny ve své osobnosti a byl pokřtěn jako svědek Jehovův.

O jiném vězni, který si odpykává trest ve velkém nápravném zařízení v Kalifornii, se svědek, který s ním studoval Bibli, vyjádřil takto: „Vím, jaký byl předtím a co je za člověka teď. Kvůli tomu, aby mohl být pokřtěn, udělal obrovské změny.“

Mnozí vězni přijali biblickou pravdu, přestože věděli, že tím může být ohrožen jejich život. Například ti, kdo přetrhali svazky se členy nějakého gangu, museli být z bezpečnostních důvodů izolováni nebo přemístěni do jiného nápravného zařízení.

Vězeňští úředníci jsou ohromeni, když sledují, jak Bible mění život lidí. Za dobré výsledky při dobrovolnické činnosti v nápravných zařízeních od nich svědkové Jehovovi dostali různá ocenění.