Přejít k článku

Svědkové Jehovovi vzdělávají rodiče a děti, jak se chránit před sexuálními predátory

Svědkové Jehovovi vzdělávají rodiče a děti, jak se chránit před sexuálními predátory

Bible rodiče vybízí, aby milovali, vychovávali a chránili své děti a považovali je za dar od Boha. (Žalm 127:3; Přísloví 1:8; Efezanům 6:1–4) Jedním z mnoha nebezpečí, před kterými musí rodiče své děti chránit, je sexuální zneužívání.

Svědkové Jehovovi už celá desetiletí uveřejňují a šíří informace, které v rodinách podporují zdravé vztahy. Také vydávají materiály, které rodičům pomáhají chránit děti před sexuálním zneužíváním a poučit je o sexuálních predátorech. Co užitečného svědkové Jehovovi publikovali na toto téma? Podívejte se do následujícího seznamu a všimněte si počtu výtisků a jazyků.

Svědkové Jehovovi budou dál vzdělávat rodiče a jejich děti, jak se chránit před sexuálními predátory.