Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Jak je činnost svědků Jehovových financována?

Naše kazatelská činnost je financována především z dobrovolných darů svědků Jehovových. Na shromážděních se nekonají žádné sbírky a od členů sboru se nevyžadují desátky. (Matouš 10:7, 8) Na místech, kde se scházíme, jsou schránky na dary, takže pokud si někdo přeje na naši činnost přispět, může to udělat. Dary jsou anonymní.

Dobrovolné dary jsou pro nás dostačující mimo jiné proto, že nemáme placené duchovenstvo. Svědkové nejsou placeni ani za službu dům od domu a naše místa k uctívání nejsou okázalá.

Dary, které obdrží pobočky svědků Jehovových, jsou využity na pomoc obětem přírodních katastrof, na podporu misionářů a cestujících služebníků, na výstavbu míst k uctívání v rozvojových zemích a na tisk a expedici Biblí a jiných křesťanských publikací.

Každý dárce se může rozhodnout, zda podpoří výdaje místního sboru, celosvětovou činnost nebo obojí. O finančních záležitostech sboru jsou jeho členové pravidelně informováni.