Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Skončí někdy utrpení?

Skončí někdy utrpení?

Myslíte si, že . . .

  • ano?

  • ne?

  • možná?

 V BIBLI SE PÍŠE

„[Bůh] jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude.“ (Zjevení 21:4, Bible21)

CO VÁM TO PŘINESE

Vědomí, že příčinou našich problémů není Bůh. (Jakub 1:13)

Ujištění, že když trpíme, Bohu to není lhostejné. (Zecharjáš 2:8)

Naději, že všechno trápení skončí. (Žalm 37:9–11)

 DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze dvou důvodů:

  • Bůh nenávidí utrpení a nespravedlnost. Je to vidět z toho, co pociťoval ke členům svého lidu. Bible říká, že když jim jejich nepřátelé „činili ústrky“, bylo mu to líto. (Soudci 2:18, Překlad nového světa)

    Pokud někdo ubližuje druhým, Bůh to jednoznačně odsuzuje. V Bibli je například řečeno, že „ruce prolévající nevinnou krev“ jsou mu odporné. (Přísloví 6:16, 17)

  • Bůh se zajímá o každého z nás osobně. Je jasné, že „každý dobře zná svou vlastní ránu a svou vlastní bolest“. O našich trápeních ale ví i Jehova. (2. Paralipomenon 6:29, 30)

    Prostřednictvím svého království Jehova brzy odstraní všechno, co nás trápí. (Matouš 6:9, 10) Ale už dnes u něj můžeme najít skutečnou útěchu, pokud ho upřímně hledáme. (Skutky 17:27; 2. Korinťanům 1:3, 4)

 NABÍZÍ SE OTÁZKA

Proč Bůh připouští, aby lidé trpěli?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: ŘÍMANŮM 5:12 a 2. PETRA 3:9