Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Roční text 2016

„Ať zůstává vaše bratrská láska.“ Hebrejcům 13:1

Roční text 2016

„Mnozí [se budou navzájem] nenávidět. . . . Ochladne láska většího množství.“ (Mat. 24:10, 12) Ježíš těmito slovy předpověděl, že lidé, kteří budou žít před zničením Jeruzaléma v roce 70 n. l., se budou vyznačovat nedostatkem lásky. Naproti tomu pro Kristovy učedníky měla být láska charakteristickým rysem. (Jan 13:35) Hebrejské křesťany v Jeruzalémě proto muselo moc povzbudit, když z Pavlových  slov viděli, že o jejich bratrské lásce ví a že je vybízí, aby ji dál projevovali.

Dnes jsme čím dál blíž zničení Satanova světa. A stejně jako naši bratři v prvním století žijeme mezi lidmi, kteří milují peníze, zábavu a sami sebe, ale o Boha a o druhé se moc nezajímají. (2. Tim. 3:1–4) Přesto mezi Jehovovým lidem po celém světě bratrská láska přímo vzkvétá. Projevujme si ji tedy i nadále a tak chvalme Jehovu, který je samotným zosobněním lásky.