Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 INDONÉSIE

Hrdě se hlásí k Jehovovu jménu

Hrdě se hlásí k Jehovovu jménu

Během dlouhých let zákazu se bratři v Indonésii moudře řídili Ježíšovým pokynem: „Prokažte se . . . obezřetní jako hadi, a přece nevinní jako holubice.“ (Mat. 10:16) Když ale zákaz skončil, mnozí z nich se museli naučit, jak kázat „se smělostí“. (Sk. 4:31)

Někteří bratři například neradi chodili dům od domu a spíš se věnovali opětovným návštěvám a studiím. Jiní se zdráhali mluvit s muslimy. Mnozí zvěstovatelé o sobě ve službě nemluvili jako o svědcích Jehovových, ale jako o křesťanech a nepoužívali indonéský Překlad nového světa, ale překlady jiných církví. * A další bratři neměli ve zvyku nabízet naše publikace.

Některé tyto návyky si bratři přinesli z doby zákazu. Jiné vycházely z místní kultury, která upřednostňuje kompromis před konfrontací a zdvořilost před upřímností. Dalo se s tím něco dělat?

Jehova místním zvěstovatelům pomohl prostřednictvím laskavých rad od duchovně způsobilých bratrů. (Ef. 4:11, 12) Například v roce 2010 přijel do Indonésie člen vedoucího sboru Stephen Lett. Povzbudil bratry, aby oznamovali Boží jméno tím, že budou ve službě používat Překlad nového světa, kdykoli to bude možné. „Proslov bratra Letta na mnoho zvěstovatelů hluboce zapůsobil,“ vzpomíná misionář Misja Beerens. „Uvědomili si, jak je důležité, aby vystupovali jako svědkové Jehovovi a hrdě obhajovali Boží Slovo.“

 Vzhledem k tomu, že indonéští muslimové si svědky Jehovovy často spojují s jinými křesťanskými církvemi, byl v indonéském vydání Služby Království uveden tento užitečný pokyn: „Často je nejlepší se představit jako svědek Jehovův hned na začátku rozhovoru. . . . Jsme hrdí, že můžeme zastupovat Jehovu, a chceme, aby se lidé v našem obvodu dozvěděli o jeho jménu a záměru.“ Shinsuke Kawamoto, který slouží v indonéské pobočce, říká: „S tímto přímým, ale taktním přístupem máme dobré zkušenosti. Mnoho muslimů zajímá, kdo jsou svědkové Jehovovi. Chtějí vědět, v čem jsme jiní než ostatní. A díky tomu máme příležitost vydat jim svědectví.“

Zvěstovatelé také dostali vybídku, aby víc pracovali s časopisy Strážná věž Probuďte se! Lothar Mihank, koordinátor výboru pobočky, vysvětluje: „Pokud nás lidé mají poznat, je potřeba, aby četli naše časopisy. Pomocí nich můžeme připravit půdu pro to, aby lidé přijali pravdu. Když je nabízíme co nejvíc, dáváme tím většímu množství lidí příležitost dozvědět se o Jehovovi.“

Služba na veřejnosti přináší skvělé výsledky

V roce 2013 zahájila indonéská pobočka dvě nová odvětví kazatelské činnosti, která schválil vedoucí sbor – zvláštní službu na veřejnosti v metropolích a sborovou službu na veřejnosti. Díky tomu má ještě mnohem víc lidí možnost slyšet dobrou zprávu.

První z několika stolků určených pro metropolitní službu bratři umístili do velkého obchodního domu s elektronikou v západní části Jakarty. Místní sbory pak začaly stolky a pojízdné stojany používat i ve svých  obvodech. Za rok už se ve městech po celé Indonésii sloužilo s víc než 400 stolky a stojany. Jaké jsou výsledky?

Yusak Uniplaita, který slouží jako starší v Jakartě, řekl: „Než jsme se službou na veřejnosti začali, objednával si náš sbor měsíčně 1 200 časopisů. Šest měsíců nato už jsme si objednávali 6 000 časopisů. A teď je to dokonce 8 000. Lidé si také berou spoustu knih a brožur.“ Ve městě Medan na severu Sumatry začalo několik průkopníků sloužit se stojany na třech místech. První měsíc rozdali 115 knih a přibližně 1 800 časopisů. O dva měsíce později už takto sloužilo asi 60 průkopníků, kteří na sedmi místech rozdali přes 1 200 knih a 12 400 časopisů. Misionář Jesse Clark říká: „Bratři jsou z nových metod služby nadšení. Navíc se ukazuje, že Indonésie má v duchovním ohledu velký potenciál. Vydávání svědectví na veřejnosti se stalo běžnou součástí našeho života.“

Který jazyk nejvíc zapůsobí na srdce?

Indonésie leží uprostřed oblasti, která je z jazykového hlediska jednou z nejrozmanitějších na světě. * Většina obyvatel sice ovládá úřední jazyk, tedy indonéštinu, ale pro mnoho lidí je mateřským jazykem některý z místních dialektů.

Tým, který překládá do batačtiny skupiny Toba na severu Sumatry

V roce 2012 se pobočka rozhodla zjistit, co by jednotlivé jazykové skupiny potřebovaly. Tom Van Leemputten řekl: „Začali jsme tím, že jsme přeložili nějaké publikace do 12 jazyků, kterými mluví celkem asi 120 milionů lidí. Když naši překladatelé do javánštiny uviděli  první leták ve svém jazyce, samou radostí se rozplakali. Konečně měli duchovní pokrm ve své mateřštině!“

Ve většině sborů ale shromáždění dál probíhala v indonéštině, a to i v oblastech, kde převážná část obyvatel mluví některým z domorodých jazyků. Lothar Mihank vzpomíná: „V roce 2013 jsme se s manželkou Carmen zúčastnili dvoudenního sjezdu na ostrově Nias. Přestože většina ze 400 přítomných mluvila jazykem nias, všechny proslovy byly v indonéštině. Promluvil jsem si o tom s řečníky a přítomným jsme oznámili, že druhý den zazní všechny proslovy v jazyce nias. Příští den se v hledišti tísnilo přes 600 lidí.“ Carmen dodává: „Oproti předchozímu dni, kdy řečníci mluvili indonésky, lidé poslouchali mnohem pozorněji. Měli velkou radost, že  slyší biblické myšlenky ve svém jazyce a že jim díky tomu plně rozumí.“

Zvěstovatelé vydávají svědectví neslyšící ženě

„Slyšet“ pravdu ve svém jazyce teď můžou i neslyšící. Od roku 2010 bylo do indonéského znakového jazyka přeloženo sedm brožur a osm letáků. Pobočka navíc uspořádala 24 kurzů znakového jazyka, kterými prošlo víc než 750 tlumočníků. Dnes je v Indonésii 23 sborů a skupin znakového jazyka, které nabízejí duchovní pomoc a útěchu přibližně třem milionům neslyšících v této zemi.

Indonéské překladatelské oddělení se v současné době skládá z 37 týmů. Na 19 místech v různých částech země slouží 117 překladatelů a 50 dalších pracovníků, kteří jim zajišťují nezbytnou podporu.

^ 2. odst. Úplný Překlad nového světa v indonéštině byl vydán roku 1999. Práce na něm probíhala během zákazu a trvala sedm let. Několik let nato byla v indonéštině uveřejněna dvoudílná biblická encyklopedie Hlubší pochopení Písma Watchtower Library na CD-ROM. Úsilí místních překladatelů bylo opravdu mimořádné.

^ 2. odst. V Indonésii se mluví 707 jazyky. V Papui-Nové Guineji, která je východním sousedem Indonésie, je to dokonce 838 jazyků.