Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí bratři a sestry,

prorok Izajáš pokorně uznal, že veškerého úspěchu a blahobytu dosáhlo judské království jenom díky tomu, že mu Jehova žehnal. U Izajáše 26:12 se píše: „Jehovo, . . . vykonal [jsi pro nás] všechna naše díla.“ Když se ohlédneme za tím, čeho se dosáhlo v minulém služebním roce, vidíme to úplně stejně. Jehova opravdu dělá úžasné věci, jaké tu nikdy předtím nebyly. (2. Mojž. 34:10) Zamysleme se nad některými z nich.

Naše oficiální webové stránky jw.org jsou výborným nástrojem. Jsou dostupné ve více než 600 jazycích a je možné si z nich stáhnout publikace ve více než 750 jazycích. Jak účinné jsou v předávání pravdy lidem, kteří mají upřímné srdce? Například jedny manžele zklamalo, že v náboženství viděli tolik pokrytectví. Hledali duchovní vedení a narazili na naše webové stránky. Začali je pravidelně navštěvovat, číst na nich naše publikace a sledovat videa. Dokonce si stáhli brožuru Denně zkoumejme Písmo a spolu se svými dvěma dospívajícími dětmi si ji začali každý den číst. Jedno ráno, právě když si četli denní text, na ně zaklepali svědkové Jehovovi. Ti zjistili, že rodina díky našim stránkám udělala už hodně změn. Nechali si odstranit tetování a piercing, zbavili se náboženských předmětů, přestali slavit světské svátky a dívat se na nevhodné filmy. To všechno udělali ještě před tím, než se se svědky potkali.  V době psaní tohoto dopisu už byli oba rodiče a jedno z dětí nepokřtěnými zvěstovateli a rodiče měli v plánu dát se brzo pokřtít.

Od mnohých z vás jsme dostali poděkování za další nádherný dar: JW Broadcasting. Hlavní pořad je teď dostupný ve více než 70 jazycích a plánují se další. Hodně rodin ho sleduje při svém rodinném uctívání. Jeden bratr se vyjádřil: „I když je dnes Jehovova organizace větší než kdy dřív, nikdy jsme se necítili vedoucímu sboru tak blízko.“

Regionální sjezdy jsou pro Jehovův lid vždycky něčím výjimečným a jinak tomu nebylo ani v roce 2015. Program sjezdu letos obsahoval 42 videí a obrázků a před každým půldnem nádhernou hudební předehru. Jeden bratr, který je v pravdě už mnoho let, řekl: „Vypadalo to, že nikdo z přítomných nechtěl během programu opustit svoje místo, aby o něco nepřišel.“ Jedna misionářka poznamenala: „Díky videím se pro mě pravda a Boží království staly skutečnějšími.“

Během minulého roku jsme od Jehovy dostali také několik nových písní Království. Jedni manželé napsali: „Nové písně jsou, jako když vás Jehova obejme. Vnesly světlo do temných chvil v našem životě.“ Na sjezdech jsme si připomněli, s jakou láskou se pro nás namáhali bratři a sestry z našeho orchestru a pěveckého sboru. Všechno to dělali proto, aby přispěli ke chvále Jehovy.

Všechny vás prosíme, abyste napodobili Jehovu a vřele přivítali ty, kdo se vrátí

Máte ve sboru hezké zážitky ze služby s pojízdnými stojany? Tento druh služby přináší skvělé výsledky. Díky němu se s pravdou poprvé setkávají lidé, kteří žijí  v uzavřených obytných komplexech a ve výškových budovách. Duchovní pomoc tímto způsobem dostává i mnoho jiných lidí, včetně nečinných bratrů a sester. V lednu 2015 jeden muž v Jižní Koreji přišel k pojízdnému stojanu. Řekl, že nedávno začal vážně přemýšlet o duchovních věcech. Bylo zahájeno biblické studium. V únoru poprvé přišel na shromáždění, v březnu přestal s kouřením, v dubnu navštívil jihokorejskou pobočku a dál dělá pěkné duchovní pokroky. To je jen jeden z mnoha krásných zážitků, o kterých jste nám napsali sem, do světového ústředí.

Modlíme se za to, aby brožura Vrať se k Jehovovi, kterou jsme dostali na sjezdu, motivovala mnoho těch, kdo dřív aktivně sloužili Jehovovi, aby se vrátili do jeho milující náruče, než bude příliš pozdě. Všechny vás prosíme, abyste napodobili Jehovu a vřele přivítali ty, kdo se vrátí. (Ezek. 34:16)

Jehova nám v minulém služebním roce opravdu žehnal. Co je teď před námi? Musíme počkat a uvidíme. Prosíme, buďte si jistí, že vás všechny velmi milujeme a často se za vás modlíme.

Ať se vám dobře daří,

vaši bratři,

vedoucí sbor svědků Jehovových