Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 53. KAPITOLA

Odvážný Jehojada

Odvážný Jehojada

Jezábel měla dceru Atalju, která byla stejně zlá jako její matka. Atalja měla za manžela judského krále. Když umřel, začal vládnout jejich syn. A když i ten umřel, prohlásila se za královnu Atalja. Pak se snažila zničit celý královský rod – zabíjela všechny, kdo mohli vládnout místo ní, dokonce i svoje vnuky. Každý se jí bál.

Velekněz Jehojada a jeho manželka Jehošeba věděli, že to, co Atalja dělá, je moc špatné. Riskovali život, aby zachránili jednoho z Ataljiných vnuků, maličkého Jehoaše. Schovávali ho v chrámu a vychovávali ho tam.

Když bylo Jehoašovi sedm let, Jehojada zavolal všechny velitele a Levity a řekl jim: „Hlídejte dveře chrámu a nikoho nepouštějte dovnitř.“ Pak Jehojada prohlásil Jehoaše za judského krále a nasadil mu na hlavu korunu. Obyvatelé Judska volali: „Ať žije král!“

Královna Atalja uslyšela volání davu a spěchala do chrámu. Když uviděla nového krále, vykřikla: „Spiknutí! Spiknutí!“ Velitelé zlou královnu chytili, odvedli pryč a zabili. Bylo ale ještě potřeba napravit špatné věci, které se kvůli ní v národě rozšířily. Co pro to Jehojada udělal?

Pomohl lidem, aby s Jehovou uzavřeli smlouvu, ve které slíbili, že budou uctívat jenom jeho. Pod Jehojadovým vedením zbořili Baalův chrám a rozbili  na kusy modly. Dál Jehojada zařídil, aby kněží a Levité pracovali v chrámu a lidi tam mohli znovu uctívat Boha. Vybral taky strážce bran, kteří měli hlídat, aby do chrámu nevešel žádný nečistý člověk. Pak Jehojada a velitelé vzali Jehoaše do paláce a posadili ho na trůn. Obyvatelé Judska měli velkou radost. Konečně se zbavili zlé Atalji a uctívání Baala a teď mohli sloužit Jehovovi. Vidíš, kolika lidem pomohlo to, že byl Jehojada odvážný?

„Nemějte strach z těch, kdo zabíjejí tělo, ale nemůžou zabít duši. Spíš se bojte toho, kdo může zahubit duši i tělo v gehenně.“ (Matouš 10:28)