Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 38. KAPITOLA

Jehova dal Samsonovi obrovskou sílu

Jehova dal Samsonovi obrovskou sílu

Hodně Izraelitů zase začalo uctívat modly, a tak Jehova dovolil, aby jim vládli Filištíni. Pořád tu ale byli Izraelité, kteří Jehovu milovali. Jedním z nich byl Manoach. S manželkou neměli žádné děti. Jednou ale Jehova poslal k Manoachově ženě anděla a ten jí řekl: „Narodí se ti syn. Zachrání Izrael před Filištíny a bude to nazirejec.“ Víš, kdo byli nazirejci? Jejich služba Jehovovi byla v něčem výjimečná, například si nesměli stříhat vlasy.

Časem se slíbený syn narodil a Manoach ho pojmenoval Samson. Když vyrostl, Jehova mu dal obrovskou sílu. Jednou například holýma rukama zabil lva. Jindy zase sám zabil 30 Filištínů. Filištíni ho nenáviděli a snažili se ho usmrtit. Když spal Samson v Gaze, šli k městské bráně a číhali tam na něj, aby ho ráno zabili. Samson ale uprostřed noci vstal, šel k bráně a vytrhl ji ze zdi. Potom ji na zádech odnesl až na vrchol hory blízko Hebronu.

O něco později šli Filištíni za Delilou, do které byl Samson zamilovaný. Řekli jí: „Když zjistíš, proč je Samson tak silný, dáme ti spoustu peněz. Chceme ho chytit a zavřít ho do vězení.“ Pro Delilu byla ta nabídka lákavá, a tak souhlasila. Nejdřív jí Samson nechtěl říct, odkud má svoji sílu. Ona ale žadonila tak dlouho, až to nevydržel, a prozradil jí svoje tajemství: „Nikdy jsem si nestříhal vlasy, protože jsem nazirejec. Kdyby mi je někdo ostříhal, svoji sílu bych ztratil.“ To, že jí to Samson řekl, byla velká chyba.

Delila okamžitě vzkázala Filištínům: „Znám Samsonovo tajemství!“ Uspala Samsona na svém klíně a zavolala někoho, aby mu ostříhal vlasy. Pak vykřikla: „Samsone, jsou tady  Filištíni!“ Samson se vzbudil, ale jeho síla byla pryč. Filištíni ho zajali, oslepili a dali ho do vězení.

Po nějaké době se tisíce Filištínů sešly v chrámu svého boha Dagona. Volali: „Náš bůh nám pomohl dostat Samsona! Přiveďte ho! Ať nás trochu pobaví.“ Postavili ho mezi dva sloupy a vysmívali se mu. Samson zavolal: „Jehovo, dej mi prosím ještě jednou sílu!“ Samsonovi už zase narostly vlasy. Vší silou se opřel do sloupů, na kterých stál chrám. Celá budova se zřítila a všichni Filištíni, kteří v ní byli, zemřeli. Umřel s nimi i Samson.

„Na všechno mám sílu díky tomu, kdo mi sílu dává.“ (Filipanům 4:13)