Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 23. KAPITOLA

Dali slib Jehovovi

Dali slib Jehovovi

Asi dva měsíce potom co Izraelité odešli z Egypta, dorazili k hoře Sinaj a utábořili se tam. Mojžíš vyšel na horu a Jehova mu řekl: „Zachránil jsem Izraelity. Když mě budou poslouchat a dodržovat moje zákony, stanou se mým výjimečným lidem.“ Mojžíš sešel z hory dolů a řekl Izraelitům, co mu Jehova pověděl. Jak na to reagovali? Slíbili: „Budeme dělat všechno, co nám Jehova řekne.“

Mojžíš znovu vyšel na horu. Tam mu Jehova řekl: „Třetí den s tebou budu mluvit. Varuj lidi, aby se k hoře Sinaj nepřibližovali.“ Mojžíš se vrátil do tábora a řekl Izraelitům, ať se připraví na to, že k nim Jehova promluví.

Třetí den Izraelité uviděli nad horou blesky a temný mrak. Taky slyšeli silné hřmění a zvuk rohu. Pak Jehova na horu sestoupil v ohni. Izraelité se třásli strachy. Celou horu pokrýval kouř a silně se chvěla. Zvuk rohu byl čím dál hlasitější. Potom Bůh řekl: „Já jsem Jehova. Nesmíte uctívat žádné jiné bohy.“

Mojžíš znovu vyšel na horu a Jehova mu dal pro Izraelity zákony, aby věděli, jak ho mají uctívat a jak se chovat. Mojžíš zákony zapsal a pak je lidem přečetl. Izraelité slíbili: „Uděláme všechno, co nám Jehova říká.“ Dodrží Izraelité svůj slib?

„Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37)