Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 75. KAPITOLA

Ďábel pokouší Ježíše

Ďábel pokouší Ježíše

Potom co se dal Ježíš pokřtít, ho svatý duch zavedl do pustiny. Ježíš 40 dní nic nejedl, a tak měl hrozný hlad. Přišel za ním Ďábel a pokoušel ho: „Jestli jsi opravdu Boží Syn, řekni kamenům, aby se proměnily v chleba.“ Jak na to Ježíš zareagoval? Zopakoval Ďáblovi, co říká Boží zákon: „Je napsáno, že člověk potřebuje k životu víc než jenom jídlo. Potřebuje naslouchat každému Jehovovu slovu.“

Pak Ďábel Ježíšovi řekl: „Jestli jsi opravdu Boží Syn, skoč z nejvyššího místa chrámu. Je napsáno, že Bůh pošle svoje anděly, aby tě chytili.“ Ježíš ale zase zopakoval, co je v Božím zákoně: „Je napsáno, že člověk by neměl Jehovu zkoušet.“

Potom Satan ukázal Ježíšovi všechna království na světě a jejich bohatství a slávu. Řekl: „To všechno ti dám, když se mi pokloníš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Jdi pryč, Satane! Je napsáno, že člověk by měl uctívat jenom Jehovu.“

Když Satan odešel, přišli andělé a dali Ježíšovi něco k jídlu. Od té doby Ježíš říkal lidem dobrou zprávu o Království. To byl úkol, kvůli kterému ho Bůh poslal na zem. Lidem se moc líbilo, co Ježíš učil, a všude za ním chodili.

„Když [Ďábel] lže, mluví podle své povahy, protože je to lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)