Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 71. KAPITOLA

Jehova ochránil Ježíše

Jehova ochránil Ježíše

Na východ od Izraele žili lidi, kteří věřili, že hvězdy můžou řídit náš život. Jednou v noci tam několik mužů uvidělo něco, co vypadalo jako jasná hvězda, která se pohybuje po nebi. A tak se za ní vydali. Hvězda je dovedla do Jeruzaléma. Začali se ptát lidí: „Kde je to dítě, které se má stát židovským králem? Přišli jsme, abychom se mu poklonili.“

Když jeruzalémský král Herodes o novém králi uslyšel, dostal strach. Zeptal se významných kněží: „Kde se má ten král narodit?“ Odpověděli mu: „Proroci říkají, že se narodí v Betlémě.“ Herodes si proto nechal muže z východu zavolat a řekl jim: „Běžte do Betléma a to dítě najděte. Pak se vraťte a povězte mi, kde je. Taky se mu chci poklonit.“ To ale byla lež.

Hvězda se zase dala do pohybu. Muži šli za ní a dorazili do Betléma. Zastavila se nad jedním domem, a tak muži vešli dovnitř. Našli tam Ježíše s jeho maminkou Marií. Poklonili se mu a dali mu dary: zlato, kadidlovou pryskyřici a myrhu. Byl to ale Jehova, kdo ty muže poslal, aby Ježíše našli? Ne.

V noci se Josefovi zdál sen, ve kterém mu Jehova řekl: „Herodes chce Ježíše zabít. Vezmi manželku a syna a utečte do Egypta. Zůstaňte tam, dokud vám neřeknu, že je bezpečné se vrátit.“ Josef s rodinou se okamžitě vydali na cestu.

Jehova řekl mužům z východu, aby se k Herodovi nevraceli. Když Herodes pochopil, že ti muži už nepřijdou, rozzuřil se. Protože nezjistil, kde Ježíš je, přikázal svým vojákům, aby zabili všechny chlapce v Betlémě, kteří byli podobně staří jako Ježíš. Ten už byl ale v bezpečí v Egyptě.

 Po čase Herodes umřel. Jehova řekl Josefovi: „Teď se můžete bezpečně vrátit.“ A tak se Josef, Marie a Ježíš vrátili do Izraele a usadili se v Nazaretu.

„Tak to bude se slovem, které vychází z mých úst. ... Úspěšně vykoná to, kvůli čemu jsem ho poslal.“ (Izajáš 55:11)