Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 66. KAPITOLA

Ezra vysvětloval Boží zákony

Ezra vysvětloval Boží zákony

Od doby, kdy se Izraelité začali vracet do Jeruzaléma, uplynulo asi 70 let. Někteří ale pořád žili v různých částech Perské říše. Jedním z nich byl kněz Ezra, který lidi učil Boží zákony. Když se dozvěděl, že obyvatelé Jeruzaléma Jehovovy zákony neposlouchají, chtěl za nimi jít a pomoct jim. Perský král Artaxerxes mu řekl: „Bůh ti dal moudrost, abys druhým pomáhal znát jeho zákony. Jdi a vezmi s sebou kohokoli, kdo bude chtít jít.“ Ezra se sešel se všemi, kdo se chtěli vrátit do Jeruzaléma. Společně se pomodlili k Jehovovi, aby je během dlouhé cesty chránil, a pak vyrazili.

Do Jeruzaléma přišli o čtyři měsíce později. Místní knížata Ezrovi řekla: „Izraelité neposlouchají Jehovu a mají za manželky ženy, které uctívají falešné bohy.“ Co Ezra udělal? Klekl si před lidmi a modlil se: „Jehovo, tolik jsi toho pro nás udělal, a my tě stejně neposloucháme.“ Izraelité svých chyb litovali, ale dál dělali špatné věci. Ezra vybral starší muže a soudce, kteří to měli vyřešit. Během dalších tří měsíců museli všichni, kdo neuctívali Jehovu, odejít pryč.

Uplynulo dvanáct let. Za tu dobu byly znovu postaveny jeruzalémské hradby. Ezra pak zařídil, aby se lidi sešli na náměstí, kde jim chtěl číst Boží zákony. Když otevřel knihu, všichni se postavili. Ezra potom začal chválit Jehovu. Lidi zvedli ruce a tím dali najevo, že s ním souhlasí. Pak Ezra četl a vysvětloval Boží zákony a ostatní ho pozorně poslouchali. Přiznali, že dělali věci, které se Jehovovi nelíbí, a rozplakali se. Další den jim Ezra znovu četl zákony. Z nich se Izraelité dozvěděli, že by brzo měli slavit Svátek chýší. Okamžitě se na něj začali připravovat.

 Svátek trval sedm dní a lidi se při něm radovali a děkovali Jehovovi za velkou úrodu. Takový Svátek chýší se neslavil od doby, kdy žil Jozue. Po svátku se lidi sešli a modlili se: „Jehovo, zachránil jsi nás z otroctví, dával jsi nám jídlo v pustině a přivedl jsi nás do krásné země. My jsme tě ale znovu a znovu neposlouchali. Posílal jsi k nám proroky, kteří nás varovali, ale my jsme dál dělali špatné věci. Přesto jsi byl trpělivý. Dodržel jsi slib, který jsi dal Abrahamovi. Teď slibujeme, že tě budeme poslouchat.“ Svůj slib napsali na listinu a knížata, Levité a kněží na ni dali svoji pečeť.

„Šťastní jsou ... ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují ho!“ (Lukáš 11:28)