Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

V programu zazní odpovědi na tyto otázky

V programu zazní odpovědi na tyto otázky
  1. Kdo nám dává sílu? (Jozue 1:9; Žalm 68:35)

  2. Jak můžeme neustále posilovat svou víru? (Hebr. 11:6)

  3. Jak víme, že nám Jehova v práci, kterou nám svěřil, bude pomáhat? (Ag. 2:4–9)

  4.   Jak nás Jehova posiluje, když zažíváme nějakou náročnou situaci? (Žalm 18:6, 30; Kol. 4:10, 11)

  5. Co mladým lidem a manželským párům pomůže podporovat Jehovovu svrchovanost? (Mat. 22:37, 39)

  6. Díky čemu můžeme stát „pevně ve víře“ a být silní? (1. Kor. 16:13; Řím. 15:5; Hebr. 5:11–6:1; 12:16, 17)