Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 16. LEKCE

Jakou úlohu ve sboru mají služební pomocníci?

Jakou úlohu ve sboru mají služební pomocníci?

Barma

Úkol na shromáždění

Schůzka před službou

Úklid sálu Království

Bible mluví o dvou skupinách mužů, kteří ve sboru vykonávají odpovědné úkoly — o dozorcích a služebních pomocnících. (Filipanům 1:1) V každém sboru bývá takových bratrů několik. Co pro nás dělají služební pomocníci?

Pomáhají radě starších. Služební pomocníci jsou duchovně smýšlející, spolehliví a svědomití muži různého věku. Obvykle mají na starosti rutinní, ale přitom důležité organizační a technické úkoly. Díky jejich pomoci se starší mohou zaměřovat na vyučování a pastýřskou péči.

Vykonávají praktické úkoly. Někteří služební pomocníci slouží jako pořadatelé a k jejich povinnostem patří vítat všechny, kdo přijdou na shromáždění. Jiní obsluhují zvukovou aparaturu, rozdávají publikace, vedou sborové účetnictví a přidělují členům sboru obvody pro kazatelskou službu. Také se podílejí na úklidu a údržbě sálu Království. Starší je mohou požádat, aby pomohli zestárlým spolukřesťanům. Ať už služební pomocníci dostanou jakýkoli úkol, ochotně se ho ujmou a celý sbor si jich za to váží. (1. Timoteovi 3:13)

Dávají ostatním dobrý příklad. Služební pomocníci jsou bratři, kteří vynikají křesťanskými vlastnostmi. Svými programy na shromáždění posilují naši víru. Tím, že jsou iniciativní v kazatelské službě, nás podněcují k horlivosti. A tím, že spolupracují s radou starších, přispívají ve sboru k radosti a jednotě. (Efezanům 4:16) Časem mohou splňovat požadavky na to, aby sloužili jako starší.

  • Kdo může být služebním pomocníkem?

  • Jak služební pomocníci přispívají k hladkému chodu sboru?