Mexiko

Německo

Botswana

Nikaragua

Itálie

Jak to, že ti lidé vypadají tak šťastně? Jsou právě na jednom z našich sjezdů. Podobně jako Boží služebníci v minulosti, kteří se měli shromažďovat třikrát ročně, i my se těšíme na setkání ve větším počtu. (5. Mojžíšova 16:16) Každý rok máme tři sjezdy: dva jednodenní krajské sjezdy a jeden třídenní regionální sjezd. Jaký z nich máme užitek?

Umožňují nám prohlubovat vztahy se spoluvěřícími. Když Izraelité chválili Jehovu „mezi shromážděnými davy“, byl to pro ně vždy důvod k radosti. Také my máme radost, když na těchto mimořádných setkáních uctíváme Jehovu společně. (Žalm 26:12; 111:1) Máme možnost blíž se poznat se svědky z jiných sborů, nebo dokonce z jiných zemí. Během polední přestávky se ve sjezdovém areálu naobědváme, což přispívá k přátelské atmosféře. (Skutky 2:42) Při těchto duchovních svátcích cítíme lásku, která spojuje celé „společenství bratrů“ na světě. (1. Petra 2:17)

Pomáhají nám dělat duchovní pokroky. Izraelité měli také užitek z toho, že „porozuměli slovům“ z Písma, která jim byla vysvětlována. (Nehemjáš 8:8, 12) I my si vážíme biblického vyučování, kterému na našich sjezdech nasloucháme. Každý bod programu rozebírá nějaký biblický námět. Ze zajímavých proslovů, sympozií a scének se učíme, jak jednat podle Boží vůle. Povzbuzuje nás, když slyšíme vyprávění těch, kdo zvládají náročné situace, do kterých se jako křesťané v této těžké době dostáváme. Na regionálních sjezdech nám díky dramatizacím v dobových kostýmech biblické příběhy doslova ožijí před očima a můžeme se z nich poučit. Na každém sjezdu se konají křty těch, kdo chtějí dát veřejně najevo, že svůj život zasvětili Bohu.

  • Proč jsou sjezdy radostnými událostmi?

  • Jaký užitek můžete mít z toho, že se na sjezd přijdete podívat?