Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 12. LEKCE

Jak je organizována naše kazatelská činnost?

Jak je organizována naše kazatelská činnost?

Španělsko

Bělorusko

Hongkong

Peru

Krátce před svou smrtí Ježíš řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jak se ale bude tato celosvětová kazatelská činnost vykonávat? Podle vzoru, který dal Ježíš, když byl na zemi. (Lukáš 8:1)

Snažíme se zastihnout lidi doma. Ježíš školil své učedníky, aby dobrou zprávu kázali dům od domu. (Matouš 10:11–13; Skutky 5:42; 20:20) Měli to dělat na území, které jim bylo přiděleno. (Matouš 10:5, 6; 2. Korinťanům 10:13) Podobně i dnes je tato činnost dobře organizována a každý sbor pracuje na určitém území. Díky tomu můžeme plnit Ježíšův příkaz, abychom „kázali lidem a dávali důkladné svědectví“. (Skutky 10:42)

Snažíme se mluvit s lidmi všude, kde jsou. Ježíš dal příklad také v tom, že kázal na veřejných místech, například na břehu moře nebo u studny. (Marek 4:1; Jan 4:5–15) I my mluvíme s lidmi o Bibli všude, kde je to možné — na ulici, v parcích, ve firmách a obchodech nebo je kontaktujeme telefonicky. Když je k tomu vhodná příležitost, vydáváme svědectví sousedům, kolegům, spolužákům a příbuzným. Díky takovému úsilí mohou „dobrou zprávu o záchraně“ slyšet miliony lidí po celém světě. (Žalm 96:2)

Víte o někom, komu byste mohli říct dobrou zprávu o Božím království a ukázat mu, jak tato zpráva může ovlivnit jeho budoucnost? Nenechte si ji pro sebe a co nejdřív mu ji řekněte.

  • Co je tou dobrou zprávou, která musí být oznamována?

  • Jak svědkové Jehovovi napodobují při kázání Ježíšův příklad?