Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 6. LEKCE

Jaká je naděje pro mrtvé?

Jaká je naděje pro mrtvé?

1. Mají mrtví nějakou naději?

Ježíšův přítel Lazar, který bydlel v Betanii nedaleko Jeruzaléma, zemřel. Když tam Ježíš přišel, byl Lazar mrtvý už čtyři dny. Ježíš šel s jeho sestrami Martou a Marií k místu, kde byl jeho přítel pohřben. Brzy se tam shromáždil zástup lidí. Umíte si představit, jakou měly Marta a Marie radost, když Ježíš Lazara vzkřísil? (Přečtěte si Jana 11:21–24, 38–44.)

Marta věděla, jakou naději mrtví mají. Věřila, že Jehova mrtvé lidi vzkřísí, aby opět žili na zemi. (Přečtěte si Joba 14:14, 15.)

2. Co se s člověkem stane, když zemře?

Bůh řekl Adamovi: „Jsi . . . prach a do prachu se vrátíš.“ (1. MOJŽÍŠOVA 3:19)

Lidé jsou hmotní tvorové vytvoření z prachu. (1. Mojžíšova 2:7; 3:19) Nemají nesmrtelnou duši, která by po smrti žila dál. Když člověk zemře, odumře i jeho mozek a zaniknou jeho myšlenky. Mrtví si tedy nejsou ničeho vědomi. To byl důvod, proč Lazar nevyprávěl nic o tom, jaké to bylo, když byl mrtvý. (Přečtěte si Kazatele 9:5, 6, 10.)

A co názor, že ty, kdo zemřeli, Bůh trýzní v ohni? Vzhledem k tomu, že podle Bible si mrtví nic neuvědomují, je nauka o pekle falešná a staví Boha do špatného světla. Už samotná představa, že by lidé byli trápeni v ohni, mu je odporná. (Přečtěte si Jeremjáše 7:31.)

Podívejte se na video Co se s člověkem stane, když zemře?

 3. Mohou s námi mrtví mluvit?

Mrtví ani nemluví, ani neslyší. (Žalm 115:17) Někteří ničemní andělé však s lidmi komunikují a vydávají se při tom za ty, kdo zemřeli. (2. Petra 2:4) Snažit se mluvit s mrtvými nám Jehova zakazuje. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 18:10, 11.)

4. Kdo bude vzkříšen?

K životu na zemi budou vzkříšeny miliony lidí. Budou mezi nimi dokonce i ti, kdo Boha neznali a kdo dělali špatné věci. (Přečtěte si Lukáše 23:43; Skutky 24:15.)

Vzkříšení lidé dostanou příležitost poznávat pravdu o Bohu a projevovat víru v Ježíše tím, že ho budou poslouchat. (Zjevení 20:11–13) Ti, kdo budou dělat dobré věci, budou moci žít na zemi věčně. (Přečtěte si Jana 5:28, 29.)

5. Co se z naděje na vzkříšení dozvídáme o Jehovovi?

Vzkříšení je možné díky tomu, že Bůh poslal svého Syna, aby za nás zemřel. Je tedy dokladem Jehovovy lásky a nezasloužené laskavosti. Na koho z těch, kdo zemřeli, se těšíte nejvíc? (Přečtěte si Jana 3:16; Římanům 6:23.)