Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 6. KAPITOLA

Velký učitel sloužil druhým lidem

Velký učitel sloužil druhým lidem

MÁŠ radost, když pro tebe někdo udělá něco hezkého? — Jiní lidé jsou také rádi, když pro ně někdo něco udělá. To potěší každého. Velký učitel to věděl, a tak pro druhé lidi stále něco dělal. Řekl: ‚Přišel jsem, abych sloužil, a ne aby druzí sloužili mně.‘ (Matouš 20:28)

Proč se Ježíšovi učedníci hádali?

Co tedy musíme dělat, chceme-li být jako Velký učitel? — Musíme sloužit druhým. Musíme pro ně dělat něco dobrého. Je pravda, že mnozí lidé to nedělají. Většina lidí spíš chce, aby někdo sloužil jim. Zatoužili po tom i Ježíšovi učedníci. Každý z nich chtěl být tím největším nebo nejdůležitějším.

Jednoho dne se Ježíš a jeho učedníci vydali na cestu do města Kafarnaum, které leželo blízko Galilejského moře. Když došli do města, společně vstoupili do domu. Tam se jich Ježíš zeptal: „O čem jste se cestou dohadovali?“ Učedníci však mlčeli, protože cestou se mezi sebou hádali, kdo je větší. (Marek 9:33, 34)

 Ježíš věděl, že není správné, když si někdo z jeho učedníků myslí, že je ten nejdůležitější. V první kapitole této knihy jsme četli, že Ježíš jednou postavil mezi své učedníky malé dítě a řekl jim, že by měli být pokorní jako malé děti. To se však Ježíšovi učedníci ještě nenaučili. Proto Ježíš krátce před tím, než zemřel, udělal něco, na co nikdy nezapomněli. Víš, co to bylo? —

Ježíš a jeho učedníci společně večeřeli. Najednou Ježíš vstal od stolu a svlékl si svrchní oděv. Vzal ručník a uvázal si ho kolem pasu. Potom nalil vodu do umyvadla. Jeho učedníci určitě napjatě očekávali, co bude dělat. Překvapeně sledovali, jak Ježíš jde od jednoho učedníka ke druhému, každému z nich umyje nohy a osuší mu je ručníkem. Jen si to představ! Co kdyby to udělal tobě? Bylo by ti to příjemné? —

Jaké poučení dal Ježíš svým následovníkům?

Učedníci měli pocit, že není správné, aby jim Velký učitel takhle sloužil. Byli v rozpacích. Petr to dokonce nechtěl Ježíšovi dovolit. Myslel si, že taková služba je pro Ježíše ponižující. Ježíš však řekl, že sloužit druhým je pro něj důležité.

Dnes už není zvykem, aby lidé jeden druhému myli nohy. Ale v době, kdy byl Ježíš na zemi, to zvykem bylo. Víš proč? — V zemi, kde žil Ježíš a jeho následovníci, lidé chodili v sandálech naboso a cesty byly prašné. Bylo tedy laskavé, když člověku, který přišel na návštěvu, hostitel umyl zaprášené nohy.

Ale tehdy, když Ježíš večeřel se svými učedníky, ani jednoho z učedníků nenapadlo, že by ostatním mohl umýt nohy. Udělal to tedy Ježíš. Tím dal svým učedníkům důležité poučení. Takové poučení opravdu potřebovali. A stejně důležité je to i pro nás.

 Víš, co bychom se z toho měli naučit? — Ježíš si oblékl svůj svrchní oděv, vrátil se ke stolu a potom vysvětlil: „Víte, co jsem vám učinil? Oslovujete mne ‚Učiteli‘ a ‚Pane‘ a mluvíte správně, neboť jím jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, ačkoli jsem Pán a Učitel, máte také jeden druhému umývat nohy.“ (Jan 13:2–14)

V čem můžeš pomáhat druhým?

Velký učitel tím ukázal, že chce, aby jeho následovníci sloužili jeden druhému. Nechtěl, aby jednali sobecky. Nechtěl, aby si mysleli, že jsou důležitější než jiní lidé a že by jim druzí měli sloužit. Přál si, aby jeho následovníci ochotně sloužili druhým.

To bylo pěkné poučení, viď? Chceš být jako Velký učitel a sloužit jiným lidem? — Každý z nás může pro druhé něco udělat. Určitě z toho budou mít radost. Důležitější však je, že z toho bude mít radost i Ježíš a jeho Otec.

Sloužit druhým není nic těžkého. Když budeš chtít, určitě tě napadne, co můžeš pro někoho jiného udělat. Přemýšlej třeba  o tom, jak můžeš pomáhat své mamince. Stará se o celou rodinu a dělá pro tebe spoustu věcí. Napadá tě, s čím jí můžeš pomáhat? — Zeptej se jí na to.

Například můžeš před jídlem prostřít stůl. Nebo až se všichni najíte, můžeš ze stolu sklidit špinavé nádobí. Některé děti každý den vynášejí odpadky. Ať budeš pomáhat s čímkoli, budeš stejně jako Ježíš sloužit druhým.

Máš mladší sourozence, kterým můžeš pomáhat? Vzpomeň si, že také Ježíš, Velký učitel, sloužil svým následovníkům. Když budeš pomáhat mladšímu bráškovi nebo sestřičce, budeš tím napodobovat Ježíše. Víš, co pro ně můžeš dělat? — Například je můžeš naučit, jak si mají po sobě uklízet hračky. Nebo jim  můžeš pomáhat při oblékání a při stlaní postele. Napadne tě ještě něco jiného? — Vzpomeň si, jak Ježíš sloužil svým následovníkům. Když budeš i ty pomáhat svým sourozencům, budou určitě moc rádi.

Pomáhat druhým můžeš také ve škole. Například svým spolužákům nebo učiteli. Kdyby se někomu vysypaly věci z tašky, bude od tebe hezké, když mu je pomůžeš sesbírat. Můžeš pomáhat i svému učiteli, například tím, že budeš mazat tabuli. Také je laskavé, když někomu podržíš dveře.

Někdy se stane, že někomu pomůžeme, a on nám ani nepoděkuje. Myslíš, že bychom přesto měli dál dělat pro druhé něco dobrého? — Rozhodně ano. Když dělal dobré skutky Ježíš, mnozí lidé mu za ně také nepoděkovali. Ale on dál dělal pro lidi dobro.

Chceme tedy jednat jako Velký učitel, Ježíš, a stále ochotně sloužit druhým lidem.

To, jak můžeme pomáhat druhým, se dále dočteme v Příslovích 3:27, 28; Římanům 15:1, 2 a Galaťanům 6:2.