Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 44. KAPITOLA

Naši přátelé by měli milovat Boha

Naši přátelé by měli milovat Boha

PŘÍTEL je někdo, s kým si rádi povídáme a s kým rádi trávíme čas. Je ale důležité, abychom si své přátele dobře vybírali. Víš, kdo může být naším nejlepším přítelem? — Ano, je to Jehova Bůh.

Myslíš, že opravdu můžeme být Božími přáteli? — Ano. V Bibli se píše, že před mnoha lety žil muž, který byl „Jehovovým přítelem“. Jmenoval se Abraham. (Jakub 2:23) Víš, proč ho Jehova považoval za svého přítele? — Z Bible se dozvídáme, že Abraham poslouchal Boha. Poslechl i tehdy, když to, co měl udělat, bylo velmi těžké. Pokud tedy chceme být Jehovovými přáteli, musíme dělat to, co se Bohu líbí, stejně jako to  dělal Abraham a také Velký učitel. (1. Mojžíšova 22:1–14; Jan 8:28, 29; Hebrejcům 11:8, 17–19)

Proč byl Abraham „Jehovovým přítelem“?

Ježíš svým apoštolům řekl: „Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji.“ (Jan 15:14) Všechno, co Ježíš lidem říkal, pocházelo od Jehovy. Těmito slovy tedy Ježíš ukázal, že jeho přátelé jsou ti, kdo jednají podle Božích pokynů. Ježíš si vybíral takové přátele, kteří milovali Boha.

K Ježíšovým nejbližším přátelům patřili jeho apoštolové, které můžeme vidět na obrázku na straně 75 této knihy. Apoštolové cestovali s Ježíšem a pomáhali mu při vydávání svědectví. Ježíš s nimi trávil mnoho času. Spoustu věcí dělali společně, například spolu jedli a povídali si o Bohu. Ale Ježíš měl také jiné přátele, které občas navštěvoval. Pro všechny to byly příjemné chvíle.

 Jedna rodina, ke které Ježíš rád chodil, bydlela ve vesnici Betanie nedaleko Jeruzaléma. Vzpomínáš si, jak se tito Ježíšovi přátelé jmenovali? — Byla to Marie, Marta a jejich bratr Lazar. Ježíš mluvil o Lazarovi jako o svém příteli. (Jan 11:1, 5, 11) Lazar a jeho sestry milovali Jehovu a sloužili mu, a proto je měl Ježíš rád.

Proč Ježíš při svých cestách do Jeruzaléma často navštěvoval tuto rodinu? Víš, jak se tito lidé jmenují?

To ale neznamená, že Ježíš nebyl laskavý k těm, kdo Bohu nesloužili. Ani takovým lidem se nevyhýbal. Dokonce je navštěvoval a jedl s nimi. Proto o něm někteří lidé říkali, že je „přítel výběrčích daní a hříšníků“. (Matouš 11:19) Ježíš však k těmto lidem nechodil proto, že by se mu líbilo, jak jednají. Navštěvoval je proto, aby s nimi mohl mluvit o Jehovovi. Chtěl jim pomoci, aby se změnili a začali sloužit Bohu.

Proč Zacheus vylezl na strom?

Poslechni si, co se jednoho dne stalo v Jerichu. Tímto městem Ježíš procházel cestou do Jeruzaléma. Kolem Ježíše se shromáždilo mnoho lidí. Každý ho chtěl vidět. Chtěl ho spatřit také Zacheus, ale byl malý a kolem byla spousta lidí. Běžel tedy napřed a vylezl na strom, aby Ježíše viděl, až půjde kolem.

Když Ježíš přišel ke stromu, podíval se nahoru a řekl: ‚Pospěš si a slez dolů, protože dnes zůstanu v tvém  domě.‘ Zacheus byl bohatý muž, ale svůj majetek získal nepoctivě. Co myslíš, proč chtěl Ježíš jít do domu takového člověka? —

Nebylo to proto, že by schvaloval Zacheovo jednání. Šel k němu, aby s ním mohl mluvit o Bohu. Ježíš si všiml, že Zacheus se velmi namáhal, aby ho uviděl. Proto věděl, že mu Zacheus pravděpodobně bude naslouchat. Ježíš tuto příležitost využil k tomu, aby Zacheovi vysvětlil, jaké jednání se Bohu líbí.

Proč Ježíš navštívil Zachea? Co Zacheus slíbil?

Víš, jak to dopadlo? — To, co Ježíš říkal, na Zachea velmi zapůsobilo. Litoval toho, že podváděl. Slíbil, že lidem, které ošidil, jejich peníze vrátí. Později se stal Ježíšovým následovníkem. Teprve pak se Ježíš a Zacheus stali přáteli. (Lukáš 19:1–10)

My chceme Velkého učitele napodobovat. Myslíš si tedy, že je správné, abychom navštěvovali i ty lidi, kteří nejsou našimi přáteli? — Ano. Nechodíme k nim ale proto, že by se nám líbilo jejich jednání. Ani nechceme dělat špatné věci, které dělají oni. Navštěvujeme je proto, abychom s nimi mohli mluvit o Bohu.

 Se svými přáteli se však chceme vidět co nejčastěji. Proto bychom se měli přátelit jen s těmi, kdo dělají to, co se Bohu líbí. Někteří lidé možná vůbec nevědí, kdo je to Jehova. Pokud ho budou chtít poznat, rádi jim v tom pomůžeme. Časem třeba začnou Jehovu milovat a potom se mohou stát našimi přáteli.

Možná ti je někdo sympatický a říkáš si, že to mohl být dobrý kamarád. Všímej si ale toho, jak se chová. Dělá lidem naschvály a potom se jim směje? To není pěkné, viď? — Nebo se dostává pořád do nějakých nepříjemností? Určitě bychom se nechtěli dostat do problémů spolu s ním. A co když schválně udělá něco špatného, a pak se vytahuje, že se na to nepřišlo? Možná ho opravdu nikdo nechytil, ale někdo ho přece jen viděl. Víš, kdo? — Jehova Bůh. Myslíš si, že ten, kdo dělá takové věci, by byl dobrým přítelem? —

Vezmi si svou Bibli a přečteme si jeden text, který ukazuje, že lidé, s nimiž se přátelíme, nás mohou ovlivňovat. Najdi si 15. kapitolu Prvního dopisu Korinťanům, 33. verš. Tam je napsáno: „Nedejte se zavést na scestí. Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ Když tedy kamarádíme s těmi, kdo jednají špatně, mohlo by se stát, že tak začneme jednat i my. Přátelé, kteří milují Jehovu, nám naopak pomáhají jednat správně.

Nikdy bychom neměli zapomenout na to, že nejdůležitější osobou v našem životě je Jehova. Chtěli bychom být jeho přáteli navždy. Své přátele si tedy musíme vybírat pouze mezi lidmi, kteří milují Jehovu.

Vybírat si správné přátele je velmi důležité. Mluví o tom například Žalm 119:115; Přísloví 13:20; 2. Timoteovi 2:22 a 1. Jana 2:15.