Co se dozvídáme od Velkého učitele

Ty nejlepší zásady pro život se dají najít v Bibli. Děti se z ní můžou dozvídat, ne co říkají lidé, ale co říká jejich nebeský Otec.

Co děti potřebují od svých rodičů

Tato kniha je udělaná tak, aby mezi dětmi a těmi, kdo s nimi knihu čtou, rozproudila živý rozhovor o důležitých námětech.

Proč byl Ježíš Velkým učitelem

O čem Ježíš učil? A odkud jeho učení pocházelo?

Dopis od milujícího Boha

Tímto dopisem je kniha, která je cennější než všechny ostatní.

Ten, kdo vytvořil všechno

Kdo udělal ptáky a naučil je zpívat? Kdo udělal zelenou trávu? Kdo udělal tebe?

Bůh má jméno

Všichni se nějak jmenujeme. Víš, jak se jmenuje Bůh? Proč je jeho jméno důležité?

„To je můj Syn“

Proč byl Ježíš tak výjimečný?

Velký učitel sloužil druhým lidem

Jsi rád, když pro tebe někdo udělá něco hezkého? Všichni to máme rádi. A Velký učitel to věděl.

Poslušnost tě chrání

Mladí lidé se můžou učit od těch starších. A když nám Bůh říká, že máme něco udělat, je to rozhodně správná věc.

Bytosti, které jsou vyšší než my

Některé jsou hodné, ale některé jsou zlé.

Musíme odolávat pokušení

Co bys měl udělat, když ti někdo řekne, abys provedl něco špatného?

Ježíš je mocnější než démoni

Není důvod, proč bychom se měli démonů bát. Musíme si ale dávat pozor, aby nás neoklamali.

Boží andělé nám pomáhají

Andělé pomáhají lidem, kteří milují Jehovu a slouží mu.

Ježíš nás učí modlit se

S Bohem můžeš mluvit kdykoli během dne nebo noci a on tě slyší.

Proč máme druhým odpouštět

Ježíš vyprávěl příběh, který nám pomáhá to pochopit.

Příklad laskavosti

Nauč se důležitou věc z příběhu o milosrdném Samaritánovi.

Co je opravdu důležité?

Jak můžeme být bohatí vůči Bohu?

Co máme dělat, abychom byli šťastní

Velký učitel odhalil důležité tajemství.

Nezapomínáš poděkovat?

Můžeš se poučit z příběhu o 10 malomocných.

Je správné bojovat?

Co bys měl udělat, když se schyluje k problému?

Chceš být vždycky první?

Co řekl Ježíš svým učedníkům, když se o první místo hádali?

Je správné vychloubat se?

Ježíš vypráví příběh o farizeovi a výběrčím daní.

Proč nesmíme lhát

Přečti si, co Jehova udělal s Ananiášem a Safirou.

Proč lidé bývají nemocní

Přijde někdy doba, kdy už lidé nebudou nemocní?

Krást se nemá!

Přečti si o čtyřech mužích, kteří si vzali něco, co jim nepatřilo.

Mohou se zlí lidé změnit?

Odpověď se dozvíme z příkladu Saula a prostitutky.

Proč je tak těžké jednat správně

Jak zareagují špatní lidé, když nebudeš dělat to, co po tobě chtějí?

Kdo je tvůj Bůh?

Lidé uctívají mnoho bohů. Jak se máš rozhodnout ty? Dobrý příklad dali tři mladí Hebrejci.

Koho máme poslouchat?

„Splácejte césarovy věci césarovi, ale Boží věci Bohu.“

Líbí se Bohu všechny oslavy?

Věděl jsi, že se v Bibli mluví o několika oslavách? Můžeme zjistit, co si o nich Bůh myslel.

Co nám pomůže překonat strach

Velký učitel neřekl, že sloužit Jehovovi bude jednoduché. Jsou ale věci, které nám můžou pomoct a dodat odvahu.

Kdo se o nás stará

Co můžeš udělat, když budeš smutný nebo se budeš cítit sám?

Jak Jehova chránil Ježíše

Přečti si, jak Jehova chránil Ježíše před lidmi, kteří ho chtěli v dětství zabít.

Ježíš nás chrání

Když byl na zemi, ukázal, jak dokáže chránit ty, kdo ho mají rádi.

Co se s lidmi stane po smrti?

Je nějaký důvod bát se smrti nebo lidí, kteří zemřeli?

Lidé mohou být vzkříšeni

Bůh dal Ježíšovi moc k tomu, aby přivedl lidi, včetně dětí, zpátky k životu.

Kdo bude vzkříšen? Kde budou tito lidé žít?

Co k těmto otázkám řekl Ježíš?

Nezapomínejme na Jehovu a jeho Syna

Ježíš svým následovníkům ukázal, jakým výjimečným způsobem si mají připomínat, co pro ně on a Jehova udělali.

Proč máme milovat Ježíše

Obětoval svůj dokonalý život, abychom my mohli žít věčně!

Jehova nezapomněl na svého Syna

Ježíš je vzkříšen.

Jak můžeme Bohu dělat radost

Jedno biblické přísloví říká: „Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce.“

Děti, které dělají Bohu radost

Čím můžeš ty dělat radost Bohu?

Proč musíme pracovat

Práce je dobrá jak pro naši mysl, tak pro naše tělo. Nauč se, jak z ní mít radost.

Kdo jsou naši bratři a sestry?

Patří k nim i někdo jiný než naši sourozenci?

Naši přátelé by měli milovat Boha

„Nedejte se zavést na scestí. Špatná společenství kazí užitečné návyky.“

Co je Boží království? Opravdu chceš, aby přišlo?

Až bude Ježíš vládnout nad zemí, udělá tady velké změny.

Voda zničila svět – stane se to znovu?

Dobří lidé budou žít věčně na zemi.

Jak víme, že Armagedon je blízko

Vidíme kolem sebe spoustu znamení.

V Božím pokojném novém světě můžeš žít i ty

Co je potřeba dělat, aby sis ho mohl užívat věčně?