Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Záleží na tom, čemu věříte?

Záleží na tom, čemu věříte?

Myslíte si, že život má nějaký smysl? Evolucionista William B. Provine prohlásil: „To, co jsme se dozvěděli o evolučním procesu, má ohromný dopad, protože to ovlivňuje náš názor na smysl života.“ K jakému závěru došel? „Podle mého názoru lidský život žádný vyšší smysl nemá.“32

Zamyslete se nad tím, co z těchto slov vyplývá. Pokud by život neměl žádný vyšší smysl, pak by jediným cílem našeho života bylo snažit se dělat něco pro druhé a možná také předat své geny další generaci. Při smrti bychom přestali existovat jednou provždy. Lidský mozek vybavený schopností přemýšlet, dělat závěry a uvažovat o smyslu života by tedy byl pouhou hříčkou přírody.

To ale není vše. Podle lidí, kteří věří v evoluci, Bůh buď neexistuje, nebo do lidských záležitostí nezasahuje. V obou případech by naše budoucnost byla v rukou politiků, vědců a náboženských představitelů. Na základě toho, jak takoví lidé jednali v minulosti, je možné usuzovat, že lidská společnost by se dále potýkala s konflikty, chaosem a korupcí. Kdyby evoluční teorie byla pravdivá, pak by byla řada důvodů žít podle fatalistického hesla: „Jezme a pijme, neboť zítra máme zemřít.“ (1. Korinťanům 15:32)

Naproti tomu v Bibli je napsáno: „U [Boha] je zdroj života.“ (Žalm 36:9) Tato slova mají dalekosáhlý význam.

Jestliže Bible říká pravdu, pak život má vyšší smysl. Náš Stvořitel má totiž láskyplný záměr, který se týká každého, kdo se rozhodne žít v souladu s jeho vůlí. (Kazatel 12:13) Součástí tohoto záměru je slib, že lidé budou žít ve světě bez chaosu, konfliktů a korupce, a dokonce nebudou muset zemřít. (Žalm 37:10, 11; Izajáš 25:6–8)

Miliony lidí po celém světě mají oprávněné důvody věřit, že když poznávají Boha a poslouchají ho, dává to jejich životu mnohem hlubší smysl. (Jan 17:3) Taková víra je víc než jen zbožné přání. Důkazy totiž mluví jasně — život byl stvořen.