Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 17. LEKCE

Chcete-li si udržet přítele, musíte být i vy přítelem

Chcete-li si udržet přítele, musíte být i vy přítelem

Přátelství je založeno na lásce. Čím více poznáváte Jehovu, tím víc ho budete milovat. Jak poroste vaše láska k Bohu, poroste i vaše touha sloužit mu. Ta vás podnítí, abyste se stal učedníkem Ježíše Krista. (Matouš 28:19) Připojíte-li se ke šťastné rodině svědků Jehovových, můžete si uchovat Boží přátelství navždy. Co pro to musíte udělat?

Musíte svou lásku k Bohu projevovat tím, že posloucháte jeho zákony. „Láska k Bohu ... znamená, že zachováváme jeho přikázání; jeho přikázání však nejsou břemenem.“ (1. Jana 5:3)

Uplatňujte to, co se učíte. Ježíš vyprávěl příběh, který to objasňuje. Moudrý muž si postavil dům na skále. Pošetilý muž si postavil dům na písku. Když přišla velká bouřka, dům postavený na skále zůstal stát, ale dům postavený na písku se zřítil. Ježíš řekl, že ti, kdo slyší jeho slova a činí je, jsou jako moudrý muž, který stavěl na skále. Avšak ti, kdo naslouchají Ježíšovým slovům a nečiní je, jsou jako pošetilý muž, který stavěl na písku. Kterému z těchto mužů byste se chtěl podobat? (Matouš 7:24–27)

 Zasvěcení. To znamená, že předstoupíte před Jehovu v modlitbě a povíte mu, že navždy chcete konat jeho vůli. Tím, že budete činit Boží vůli, ukážete, že jste učedníkem Ježíše Krista. (Matouš 11:29)

Křest. ‚Dejte se pokřtít a smyjte své hříchy tím, že budete vzývat jeho jméno.‘ (Skutky 22:16)

Plně se zapojte do služby Bohu. „Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší jako pro Jehovu, a ne pro lidi.“ (Kolosanům 3:23)