Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 15. LEKCE

Boží přátelé dělají to, co je dobré

Boží přátelé dělají to, co je dobré

Když máte přítele, kterého obdivujete a vážíte si ho, snažíte se být jako on. „Dobrý a přímý je Jehova,“ říká Bible. (Žalm 25:8) Chceme-li být Božími přáteli, musíme být dobří a přímí. Bible říká: „Staňte se ... napodobiteli Boha jako milované děti a dále choďte v lásce.“ (Efezanům 5:1, 2) Toto jsou některé ze způsobů, jak to můžete dělat:

Buďte prospěšný druhým. „Konejme dobro všem.“ (Galaťanům 6:10)

Pilně pracujte. „Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo.“ (Efezanům 4:28)

Buďte tělesně a morálně čistý. „Očisťme se od každé poskvrny těla a ducha a zdokonalujme svatost v Boží bázni.“ (2. Korinťanům 7:1)

 Se členy své rodiny jednejte s láskou a úctou. ‚Ať každý z vás miluje svou manželku jako sám sebe; naproti tomu manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu. Děti, poslouchejte své rodiče.‘ (Efezanům 5:33–6:1)

Projevujte lásku jiným lidem. „Dále milujme jeden druhého, protože láska je od Boha.“ (1. Jana 4:7)

Poslouchejte zákony své země. „Každá duše ať se podřizuje [vládě]... Dávejte všem, co jim patří: daň tomu, kdo vyžaduje daň.“ (Římanům 13:1, 7)