Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 18. LEKCE

Buďte Božím přítelem navždy!

Buďte Božím přítelem navždy!

Získat přítele stojí určité úsilí, ale úsilí stojí také si přítele udržet. Vaše úsilí stát se Božím přítelem a zůstat jím, bude mít velké požehnání. Ježíš řekl těm, kdo v něj uvěřili: „Pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) Co to znamená?

Ze svobody se můžete těšit již nyní. Můžete být osvobozen od falešných nauk a lží, které rozšířil Satan. Můžete být osvobozen od beznaděje, jež naplňuje život milionů lidí, kteří Jehovu neznají. (Římanům 8:22) Boží přátelé jsou dokonce osvobozeni od „strachu před smrtí“. (Hebrejcům 2:14, 15)

Můžete se těšit ze svobody v Božím novém světě. V budoucnosti se můžete těšit z opravdu úžasné svobody. Rajská země bude osvobozena od válek, nemocí a zločinnosti. Bude osvobozena od chudoby a hladu. Bude osvobozena od stárnutí a smrti. Bude osvobozena od strachu, útisku a nespravedlnosti. Bible o Bohu říká: „Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ (Žalm 145:16)

 Boží přátelé budou žít navždy. Věčný život je vzácný dar, jenž Bůh dá všem, kdo usilují o jeho přátelství. (Římanům 6:23) Jen si představte, co by takový nekonečný život znamenal pro vás.

Budete mít čas na to, abyste dělal spoustu věcí. Možná byste se rád naučil hrát na nějaký hudební nástroj. Nebo byste se chtěl naučit malovat obrazy či se stát truhlářem. Možná byste rád poznával zvířata nebo rostliny. Anebo byste chtěl cestovat a vidět různé země a lidi. Věčný život vám to všechno umožní.

Budete mít čas spřátelit se s mnoha lidmi. Věčný život vám umožní, abyste poznal mnoho dalších lidí, kteří se stali Božími přáteli. Poznáte jejich schopnosti a pěkné vlastnosti, a tak se tito lidé stanou i vašimi přáteli. Budete je milovat a oni budou milovat vás. (1. Korinťanům 13:8) Když budete mít nekonečný život, umožní vám to, abyste se spřátelil s každým člověkem na zemi. A nejlepší na tom je, že s každým stoletím bude vaše přátelství s Jehovou silnější. Božím přítelem můžete být navždy!