Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 PŘÍBĚH 116

Jak můžeme žít věčně

Jak můžeme žít věčně

VÍŠ, jakou knížku má ta malá holčička a její kamarádi? Mají stejnou knihu jako ty. Je to Moje kniha biblických příběhů. A čtou právě ten příběh, který čteš i ty — „Jak můžeme žít věčně“.

Co myslíš, co se učí? Čtou si o tom, že chceme-li žít věčně, musíme poznávat Jehovu a jeho Syna Ježíše. Bible říká: ‚To znamená věčný život, že poznávají jediného pravého Boha a jeho Syna, kterého poslal na zem, Ježíše Krista.‘

Jak můžeme poznávat Jehovu Boha a jeho Syna Ježíše? Například tím, že si Moji knihu biblických příběhů přečteme od začátku do konce. O Jehovovi a o Ježíšovi se z ní můžeme dozvědět spoustu věcí. Také se v ní píše o tom, co všechno už udělali a co dalšího ještě udělají v budoucnosti. Musíme však dělat víc než jen číst tuto knihu.

Vidíš tu druhou knihu, která je na obrázku? Je to Bible. Popros někoho, aby ti z ní přečetl ty části, z nichž byly vybrány příběhy, které jsou v této knize. Z Bible se dozvíme všechno, co potřebujeme, abychom mohli správně sloužit Jehovovi a získat věčný život. Proto by mělo být naším zvykem, abychom Bibli pravidelně studovali.

Ale nestačí jen učit se o Jehovovi Bohu a o Ježíši Kristu. Někdo by toho o nich a o jejich učení mohl vědět velmi mnoho, a přesto by nemusel získat věčný život. Víš, co je také nutné?

Když se něco z Bible dozvíme, musíme podle toho také jednat. Vzpomínáš si na Jidáše Iškariotského? Byl to jeden z dvanácti mužů, které si Ježíš vybral jako své apoštoly. Jidáš věděl velmi mnoho o Jehovovi i o Ježíšovi. Ale co nakonec udělal? Stal se z něj sobecký člověk a zradil Ježíše za 30 kousků stříbra. Proto Jidáš nezíská věčný život.

Pamatuješ si, kdo to byl Gechazi? Četli jsme si o něm v příběhu 69. Ten muž chtěl mít nějaké oděvy a peníze, které mu nepatřily. Aby tyto věci získal, lhal. A Jehova ho za to potrestal. A potrestal by také nás, kdybychom neposlouchali jeho zákony.

Bylo ale také mnoho dobrých lidí, kteří Jehovovi věrně sloužili. Určitě bychom chtěli být jako oni, viď? Pěkným příkladem je pro nás malý Samuel. Vzpomeň si na příběh 55. Dozvěděli jsme se, že když Samuel začal sloužit Jehovovi ve svatostánku, bylo mu teprve čtyři nebo pět let. Nezáleží na tom, kolik ti je let, Jehovovi můžeš sloužit i ty.

Nejlepším příkladem je pro nás Ježíš Kristus. Jak jsme viděli v příběhu 87, i když byl ještě chlapec, šel do chrámu, aby tam mluvil s druhými o svém nebeském Otci. Jednejme podle jeho příkladu. Vyprávějme co nejvíce lidem o našem obdivuhodném Bohu Jehovovi a o jeho Synu, Ježíši Kristu. Když to budeme dělat, budeme moci žít věčně v Božím novém ráji na zemi.